Skip to main content
ArtikelenBeleid en advies

‘Traditie’ of ‘niet te handhaven’ Drentse gemeenten voelen niets voor vuurwerkverbod

Door 2 december 2023december 12th, 2023Geen reacties

Geen enkele Drentse gemeente gaat dit jaar voor een vuurwerkverbod. Dat blijkt uit een rondvraag van RTV Drenthe bij alle twaalf gemeenten. Na afgelopen Oud en Nieuw pleiten artsen en meerdere burgemeesters voor een landelijk verbod.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) steunt een landelijk verbod, en een aantal Nederlandse gemeenten neemt zelf ook al het voortouw met een zelf ingesteld verbod. In Drenthe is vuurwerk echter voorlopig (nog) een blijvertje. Eerder beschreven wij al dat meerdere gemeente (zestien zelfs!) juist een vuurwerkverbod gaan instellen.

Geen vuurwerkverbod vanwege traditie

Meerdere gemeenten antwoorden dat het afsteken van vuurwerk een traditie is en dat er vanuit de samenleving weinig druk is om een verbod in te stellen. “We zien geen behoefte vanuit de samenleving en constateren in onze gemeente geen noemenswaardige problematiek”, laat een woordvoerder van de gemeente Borger-Odoorn weten. “Vanuit de gemeenteraad en de samenleving is er geen druk om een verbod in te stellen”, klinkt het vanuit Meppel. “Nee, geen verbod. Wij zetten in op handhaving van de bestaande regelgeving voor het afsteken van vuurwerk”, aldus een woordvoerder van de gemeente Emmen.

Vuurwerkverbod geen oplossing

Er zijn gemeenten die overlast ervaren door zwaar illegaal vuurwerk en vuurwerk voor oudejaarsdag, waarvoor een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling geen oplossing biedt. De noodzaak tot een verbod, vanwege minimale overlast, incidenten of gebrek aan draagvlak onder inwoners. Ook zijn er een aantal gemeenten die geen noodzaak zien van een vuurwerkverbod omdat er nauwelijks tot geen overlast of incidenten hebben plaatsgevonden.

Vuurwerkverbod handhaven

In de grotere gemeenten speelt ook mee dat het handhaven van een eventueel verbod niet te doen is, geven meerdere woordvoerders aan. “Dit omdat de vuurwerkverkoop wel gewoon doorgaat”, klinkt het vanuit Assen. “De overlast door vuurwerk komt vooral door zwaar illegaal vuurwerk en door vuurwerk dat afgestoken wordt voor oudjaarsdag. Daarvoor biedt een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling geen oplossing”, voegt de gemeente daar aan toe. Ook in Coevorden klinkt hetzelfde signaal: “Een lokaal vuurwerkverbod is niet te handhaven.

Komen er dan wel vuurwerkvrije zones in Twente?

In de buurt van verzorgingstehuis of andere gebouwen waar kwetsbare mensen wonen, zou eventueel nog gedacht kunnen worden aan een vuurwerkvrije zone. Maar de twaalf Drentse gemeenten geven alle aan ook geen vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

Benieuwd naar de haast unanieme gelijkende besluiten over handhaving van vuurwerkregels? Lees dan verder in het artikel op rtvdrenthe.nl wat de gemeenten daarover melden en hoe het ook alweer zat met de regels.

Effectieve handhaving tijdens jaarwisseling

Met name in het kader van het tegengaan van vuurwerkoverlast kunnen onze BOA’s een cruciale rol spelen. Nagaan welke capaciteit u nodig heeft rond de jaarwisseling, kan MB-ALL ook voor u doen zonder daadwerkelijk inzet op vuurwerkoverlast. MB-ALL beschikt over een uitgebreide pool van buitengewoon opsporingsambtenaren. Door gerichte inzet kunnen zij zorgen voor effectieve handhaving in de openbare ruimte, juist op locaties waar binnen uw gemeente extra aandacht nodig is tijdens de jaarwisseling.

Samen met MB-ALL kunt u ervoor zorgen dat uw gemeente daadwerkelijk veilig en leefbaar blijft.

Schakelen over de inzet van BOA's in uw gemeente tegen vuurwerkoverlast?