Skip to main content
ArtikelenBOA'sOpleidingscentrum

Handhavingsvaardigheden en verantwoord omgaan met verward gedrag

Door 7 februari 2024februari 13th, 2024Geen reacties

Steeds vaker heeft de maatschappij te maken gehad met mensen die verward gedrag vertonen. De eerste die ter plaatse zijn meestal de handhavers, maar ook de politie, zeker als dit tot problemen of spanningen leidt. Om de omgang met verwarde personen soepeler en vooral veiliger te laten verlopen heeft Auteur Casper Nusselder een whitepaper geschreven “Te gek om los te lopen”. Het document dient zich voor als ondersteuning om de omgang met verwarde personen, soepeler en vooral veiliger te laten verlopen.

Het denkvermogen, gedragspatronen, emoties en intuïtie bepaalt het doen en laten van ieder mens. Voor handhavers en politie is het daarom essentieel om te functioneren met enige kennis. Er is veel kennis beschikbaar, alleen niet voldoende toegankelijk voor medewerkers die dagelijks te maken hebben met menselijk gedrag. Een psychiater of psycholoog kunnen een stoornis vaststellen en mogen dus een diagnose stellen. Het is voorbehouden aan de handhavers of politiemedewerkers.

Training en omscholing

Om de veiligheid en de orde te handhaven zijn handhavers en politie opgeleid, met beperkte aandacht voor zorg- en begeleidingsaspecten. Desondanks wordt een aanzienlijk deel van hun inspanningen gericht op de zorg en begeleiding van mensen in psychosociale nood. De benodigde kennis en vaardigheden zijn vaak verworven in de dagelijkse praktijk op straat. “Om te begrijpen waarop bepaalde vaardigheden wel of niet goed werken is het daarom goed om basiskennis te hebben over diverse stoornissen en/of afwijkingen. Aldus Casper Nusselder

De praktijk de beste leerschool

Het ontwikkelen van vaardigheden vereist veel oefening en de praktijk is de beste leerschool. Voor handhavers en politie is het cruciaal om vaardigheden, zoals beheersing in geweldssituaties en het omgaan met mensen in psychosociale nood, in een veilige omgeving te trainen voordat ze op straat worden ingezet. Deze praktische vaardigheden, gebaseerd op universele communicatiewetten, zijn niet uit een boek te leren en moeten actief worden geoefend. Het bewust maken en trainen van communicatieve neigingen helpt om effectievere interacties te bevorderen, wat handhavers en politie beter voorbereidt op de zorg en begeleiding van mensen met verward gedrag.

Handhavingsvaardigheden ontwikkelen met MB-ALL

Ontdek het BOA-Opleidingscentrum, waar kennis, ervaring en toewijding samenkomen! Wij bieden een uitgebreid scala aan trainingen en opleidingen voor handhavers en professionals in de openbare orde. Met deskundige instructeurs, innovatieve leermethoden en realistische scenario’s, streven we ernaar om vaardigheden te ontwikkelen die essentieel zijn voor het effectief handhaven van de openbare veiligheid. Bij MB-ALL Opleidingscentrum geloven we in continue groei en streven we ernaar om een impactvolle bijdrage te leveren aan de professionele ontwikkeling van onze deelnemers