Skip to main content
Artikelenvergunningverlening

Vergunningverlening wel gereed, Omgevingswet toch weer uitgesteld

Door 1 februari 2022augustus 17th, 2022Geen reacties

De berichtgeving over de Omgevingswet wordt telkens somberder, komt van uitstel ook afstel? Het antwoord hierop krijgen we nog niet van Minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).

Vergunningverlening wél op orde

Er gaat al veel goed met de invoering van de Omgevingswet, de vergunningverlening functioneert goed. Daarnaast zijn bijna alle gemeenten, provincies en waterschappen inmiddels aangesloten op het nieuwe systeem, waarmee inmiddels veel wordt geoefend. Schrijft Minister de Jonge vandaag in een brief aan de tweede kamer.

1 juli niet gehaald

De jonge omscrhijft de vertraging: “Omdat ik de Omgevingswet op een verantwoorde manier wil invoeren, zal ik niet vasthouden aan de invoeringsdatum van 1 juli 2022. Het is immers belangrijk dat de dienstverlening aan inwoners en bedrijven niet in het geding komt en dat gebiedsontwikkeling ongehinderd doorgang kan hebben.”

Als eerder langsgekomen reden van het uitstel van dit veelomvattende traject, keert de mogelijkheden om te kunnen testen terug en ‘oefenen’  noemt de minister een struikelpunt ook de complexiteit van de ICT omgeving en betrokkenheid en wensen van ‘klankgroepen’ keert terug.

De Jonge meldt de komende weken aan de slag te gaan met het uitzoeken of 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 de ingang van de nieuwe omgevingswet zal gaan worden. Bekijk hier de gehele kamerbrief.

“Ontwikkelaars werken volgens een agile-methode voor softwareontwikkeling, dat staat haaks op het feit dat het soms maanden duurt voordat bepaalde voortgangsrapportages worden opgeleverd. [..] Door al die vertragingen vragen steeds meer betrokken partijen zich de laatste jaren af of het Digitaal Stelsel Omgevingswet nog wel nut heeft.”