Skip to main content
ArtikelenBeleid en advies

Vitale vakantieparken zijn minder vatbaar voor ondermijning

Door 14 januari 2024januari 17th, 2024Geen reacties

In het programma Ondermijning De Langstraat, keken wetenschappers mee met 3 Brabantse gemeenten met veel buitengebied die kampen met specifieke vormen van criminaliteit. Op vakantieparken, bij autobedrijven en in de lokale politiek. Plattelandsgemeenten willen kleinschalige interventies om criminele processen op eigen kracht tegen te gaan. Het CCV bundelt hiervoor de aanpak.

De wet Bibob als instrument tegen ondermijning

Peter Gillis, vakantieparkmagnaat van de Oostappen Groep, krijgt van de gemeente Asten geen exploitatievergunning meer voor vakantiepark Prinsenmeer. Saillant detail is dat dit het eerste park was dat hij aankocht. Gillis, te zien in het SBS 6-programma Massa is Kassa, komt niet door de integriteitsscreening. Die screening moet voorkomen dat een malafide ondernemer zijn vergunning misbruikt voor criminele doeleinden. De wet- en regelgeving is steeds complexer geworden Met de wet Bibob in de hand, hoopt de gemeente dat Gillis zich hierbij neerlegt

Horecavergunningen teniet door strafbare feiten.

Gillis verloor ook horecavergunningen voor meerdere parken in diverse gemeenten. Fraude en strafbare feiten, brandveiligheid en belastingontduiking, dat kleeft allemaal aan de ondernemer die al jarenlang de FIOD op de hielen heeft. Inmiddels regent het dwangsommen.

Aanpak door gemeenten een uitdaging

Voor de bestuurlijke aanpak, criminaliteitspreventie en handhaving, moeten de kleinere gemeenten het doen met een kleine afdeling Veiligheid. Dat maakt kwetsbaar tegen pogingen tot beïnvloeding van de lokale bestuurders, criminele infiltratie en intimidatie. Maar dat betekent ook onvoldoende handhavingscapaciteit bij structurele criminaliteits- en overlastproblemen.

Het stoppen van boerenbedrijven, zorgt voor leegstand van agrarisch vastgoed en dat maakt de agrarische gebieden heel kwetsbaar. Ook verouderde vakantieparken vormen een bron van zorg. Immers, die trekken geen toeristen meer aan, maar arbeidsmigranten en kwetsbaren die geen plek kunnen vinden op de reguliere woningmarkt. Het buitengebied van kleinere en middelgrote gemeenten is kwetsbaar voor illegale activiteiten. Politie, toezichthouders en handhavers zijn er maar beperkt aanwezig. Voor burgers en ondernemers is het heel lastig om signalen te melden.

Onderzoek op het platteland naar ondermijning

‘Wetenschap in actie’, zo noemen de onderzoekers van Tilburg University het Programma ondermijning De Langstraat. In dit programma is in samenwerking met de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk en de provincie Noord-Brabant. De interventies waarnaar werd gezocht moesten op eigen kracht van de betrokken instanties te doen zijn, dus zonder substantiële inzet van menskracht en middelen op regionaal en nationaal niveau. Het programma liep van 2020 tot en met 2022, wat inhoudt dat de uitvoering hinder ondervond van de coronaperiode. Dikke rapportages heeft dit onderzoek niet opgeleverd, de uitkomsten van de verschillende onderdelen zijn gebundeld in het boek Ondermijning op het platteland.

Toespitsing op lokale deelprojecten

Deelnemende gemeente zoals Waalwijk en Heusden richten zich met name op meldingsbereidheid of interventies. Benieuwd om welke thema’s dit ging of welke aanpakken aangeduid werden als impactvol? Lees dan daar dan meer over in het artikel van de CCV-Secondant.

MB-ALL als onafhankelijke kennispartner op het gebied van Ondermijning

Wanneer de georganiseerde misdaad misbruik maakt van diensten en producten van legale bedrijven, overheid en andere dienstverleners, dan hebben we het over ondermijning. Wij leiden uw aanpak van ondermijning in goede banen. Dit kunnen wij doen door voor u een aanpak vorm te geven of te regisseren. Maar denk ook aan het voorbereiden en uitvoeren van integrale controles. In uw aanpak van ondermijning kunnen wij zowel de adviserende, als de juridische en uitvoerende mankracht leveren.