Skip to main content
ArtikelenBeleid en adviesvluchtelingenopvang

VNG reageert op het hoofdlijnenakkoord

Door 21 mei 2024mei 23rd, 2024Geen reacties

Terwijl de focus van de formerende partijen alweer verschuift van ‘hoofdlijnen’ naar het vullen van ‘het bordes’, heeft de VNG inmiddels de implicaties van deze ‘hoofdlijnen’ nagelopen. Zij geven aan in een vroeg stadium betrokken te willen worden bij de verdere invulling van dit akkoord en het volgende kabinet.

VNG duiding regeerakkoord

Voor inwoners en bestuurders van gemeenten is het goed nieuws dat er in Den Haag stappen gezet zijn en er een hoofdlijnenakkoord is. Daarin lezen we een aantal herkenbare punten, zoals over wonen, bestaanszekerheid en goed bestuur. De VNG is bezorgd over de effecten van het asielbeleid op korte termijn. Gemeenten zijn een onmisbaar onderdeel van de uitwerking van het akkoord, zodat het een regeerprogramma met uitvoerbare plannen wordt. Gemeenten staan klaar om het hoofdlijnenakkoord handen en voeten te geven. Helder is dat er vanaf 2026 te weinig geld is om de bestaande taken goed uit te voeren. Om taken en middelen in balans te krijgen, moet er meer geld komen of moeten er taken geschrapt worden, signaleert de VNG in de analyse.

Terugdraaien Spreidingswet eerste hindernis

Minister van der Burg leek de handen op elkaar te hebben gekregen, maar het hoofdlijnenakkoord maakt duidelijk dat de Spreidingswet – als eerste concrete wapenfeit – teruggedraaid zal gaan worden. Dit en andere maatregelen baren de VNG zorgen over de uitvoering en handhaving van deze beleidskeuzes.

Meer hierover terug is te vinden bij de VNG.