Skip to main content
ArtikelenSociaal domein

VNG stopt delen persoonsgegevens in knooppunt zorgfraude

Door 1 oktober 2023oktober 18th, 2023Geen reacties

Na zes jaar blijkt er volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geen juridische grondslag te bestaan voor het delen van de persoonsgegevens.

De VNG is tijdelijk gestopt met het delen van persoonsgegevens in het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). In het IKZ werken Dat meldt de organisatie op haar website. Na intern onderzoek concludeert de VNG dat er op dit moment geen robuuste grondslag is om persoonsgegevens te delen.

Gegevens delen tegen zorgfraude

Bij het signaleren en aanpakken van zorgfraude vindt er een uitwisseling van gegevens plaats tussen onder andere de gemeente en het IKZ. Ook organisaties als de Belastingdienst, de Nederlandse Arbeidsinspectie en het OM werken samen in het IKZ. De gegevens kunnen zowel persoonsgegevens als gegevens over bedrijven en andere organisaties zijn. De gemeente kan met hulp van het IKZ een verdiepend onderzoek uitvoeren. Op basis van dat verdiepende onderzoek en de bevindingen die er uit dat verdiepende onderzoek komen wordt zo nodig gehandhaafd.

Tegenvaller voor fraudebestrijding

Tot grote teleurstelling van de VNG is  gebleken dat het delen van persoonsgegevens op dit moment niet mag. ‘Dat is een tegenvaller in de fraudebestrijding; het staat haaks op de taken van gemeenten om toezicht te houden op de Wmo en de Jeugdwet, en om kwetsbare inwoners te beschermen tegen malafide zorgaanbieders. We hebben gemeenten geadviseerd om de tot nu toe ontvangen persoonsgegevens niet meer te gebruiken als er nieuwe onderzoeken worden gestart.’

Nieuwe wet Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz)

Gemeenten zelf kunnen persoonsgegevens blijven gebruiken in lopende onderzoeken, zegt de VNG. De recent aangenomen Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz) maakt het delen van persoonsgegevens alsnog mogelijk. Naar verwachting is deze wet vanaf juli 2024 van kracht. Bekijk meer informatie hierover op binnenlandsbestuur.nl.

Sociaal domein

Sector overstijgend samenwerken aan de uitdagingen in het Sociaal Domein? Kom met ons in contact om te bespreken waar we kunnen ontzorgen en bijdragen aan de opgave die elke gemeente op dit gebied heeft.

Meer rondom sociaal beleid