Skip to main content
ArtikelenBOA'sOpleidingscentrum

VOG check een probleem voor BOA kandidaten

Door 24 november 2023november 28th, 2023Geen reacties

De BOA bond krijgt steeds vaker signalen van ‘kandidaat-BOA’s die in de knel komen te zitten. Doordat de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) een hindernis vormt voor hun stage, waardoor de onderwijsinstelling zelfs officieel een alternatief moet gaan zoeken. Tijdens de sollicitatieprocedure voor BOA kandidaten bij werkgevers is het een vereiste om een VOG aan te tonen. Voorzitter Richard Gerrits van de BOA bond zegt dat het een onwenselijke situatie creëert en wil de procedure veranderen.

Zo meldt De Telegraaf dat Mbo- onderwijsinstellingen niet mogen controleren of studenten in aanmerking komen voor een VOG. Terwijl dit een vereiste is voor een stage of baan. Volgens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) mogen mbo-instellingen niet vragen om een VOG-toelatingseis voor een opleiding. “De reden daarachter is dat we het mbo toegankelijk willen houden en niet op de voorhand studenten, die vaak nog kwalificatieplichtig zijn en onder de 18 jaar zijn, willen uitsluiten”

VOG essentieel voor BOA beroep

Hoeveel studenten momenteel zonder in aanmerking te komen voor een VOG toch aan een opleiding beginnen, is onduidelijk. Volgens de MBO Raad gebeurt het sporadisch dat iemand aan een opleiding begint en later blijkt dat hij/zij geen VOG kan verkrijgen. Een VOG fungeert als bewijs van goed gedrag en wordt meestal beoordeeld op de afgelopen vier jaar. De terugkijktermijn voor jongeren tot 23 jaar is twee jaar. Deze termijn kan langer zijn voor personen veroordeeld voor zedendelicten of zij die in de afgelopen vier jaar gevangenisstraf hebben gehad. Daarnaast is er een strengere beoordeling voor een aantal beroepen zoals die van taxichauffeur, advocaat of boa.

Alternatieve stageplek

Volgens het ministerie zijn de Onderwijsinstellingen wettelijk verplicht alternatieve stageplekken te zoeken voor studenten zonder VOG-mogelijkheid. Studenten die zich tijdig aanmelden en voldoen aan de opleidingseisen gelden beperkte gronden waarop de mbo-instelling de studenten de toelating mag weigeren. De BOA bond pleit voor VOG-controles ‘vooraf’ om problemen te voorkomen. “Hiermee wordt het probleem aan de voorkant getackeld en kunnen alleen diegenen aan de opleiding deelnemen die door een werkgever kunnen worden aangenomen” aldus de BOA bond. „Wij gaan aan de VOG’s namelijk niet tornen.” Lees de reactie van de MBO raad in het artikel op telegraaf.nl.

VOG bewijs

Een Verklaring Omtrent Gedrag is vereist als bewijs van goed gedrag en kijkt meestal vier jaar terug. Het VOG wordt geweigerd bij relevante strafbare feiten voor een specifieke functie. Jongeren tot 23 jaar hebben een terugkijktermijn van twee jaar. Meestal zijn die langer voor veroordeelden voor zedendelicten of recentelijk gedetineerden. Bepaalde beroepen in uniform ondergaan een strengere VOG-beoordeling.

VOG geen obstakel?

MB-ALL houdt zich aan de geldende regels rondom instroom in het BOA vak, en vraagt ook altijd een VOG (en tussentijds bij opvolgende opdrachten). Ben je op zoek naar de beste weg om BOA te worden. bekijk dan onze mogelijkheden.