Skip to main content
ArtikelenBeleid en adviesJuridisch

Vuurwerkregels voor handhaving in de openbare ruimte

Door 1 november 2023Geen reacties

De naderende feestdagen geven het alweer aan. Het einde van het jaar staat voor de deur en daarbij zorgt het aantal meldingen van overlast van vuurwerk weer voor dilemma’s voor de handhaving. Wat waren de regels ook alweer? BOA-expertisecentrum.nl plaatste er een artikel over.

Vuurwerkbesluit kapstok voor vuurwerkregels

In het Vuurwerkbesluit staan een hele hoop regels over consumenten- en professioneel vuurwerk. Het vuurwerkbesluit is (onder andere) gebaseerd op artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer. Het Vuurwerkbesluit is een verplichte uitwerking van de Richtlijn pyrotechnische artikelen.

Bevoegdheden BOA domein 1 op het gebied van vuurwerk

In het artikel wordt een uiteenzetting gegeven van de verschillende wetten, bepalingen en gelinkt naar de hoogte van bekeuringen. Deze richtlijn voor strafverordening vuurwerkdelicten is terug te vinden op de website van het openbaar ministerie.Weten wat ‘gevaarzetting’ en de APV ook voor invloed hebben op dit thema? Lees dan het artikel op BOA-expertisecentrum.nl.

BOA inzetten in de openbare ruimte

U wilt dat iedereen in uw gemeente zich veilig voelt. Is er genoeg toezicht op straat om de regels na te leven? MB-ALL heeft een grote pool buitengewoon opsporingsambtenaren die inzetbaar zijn in domein 1. Wij detacheren BOA’s om de veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte te handhaven. Ook leveren wij inspecteurs die in te zetten zijn voor iedere wet

Schakelen over de inzet van BOA's in uw gemeente tegen vuurwerkoverlast?