Skip to main content
ArtikelenBeleid en adviesmilieu

Vuurwerkvrijezones in 16 steden uitgebreid

Door 21 november 2023november 27th, 2023Geen reacties

Dit jaar hebben meer gemeenten een vuurwerkverbod ingesteld dan vorig jaar, blijkt uit een rondgang van RTL-nieuws. In 16 gemeenten geldt dit jaar een landelijk vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Vorig jaar waren dit er 12. Drie gemeenten overwegen nog om ook een vuurwerkverbod in te voeren vanaf 2024/2025.

Voor het eerst hebben dit jaar de gemeente Tilburg, Arnhem, Amersfoort en Eindhoven een vuurwerkverbod in de hele gemeente. Bij een vuurwerkverbod geld vaak wel dat er wel een centrale (sier)vuurwerkshow wordt georganiseerd.

Meerderheid gemeenten geen lokaal vuurwerkverbod

Een grote meerderheid van de gemeenten geeft aan geen lokaal vuurwerkverbod in te stellen. Volgens de gemeenten is het handhaven van een vuurwerkverbod een probleem. Gemeente Bunnik zegt: “Een lokaal verbod is buitengewoon lastig te handhaven, omdat de vuurwerkverkoop niet aan banden kan worden gelegd. Daarnaast is het communicatief een grote uitdaging, omdat individuele gemeenten verschillend met een verbod omgaan. Ook het betrappen van daders op heterdaad is en blijft lastig”

Vuurwerkverbod geen oplossing

Er zijn gemeenten die overlast ervaren door zwaar illegaal vuurwerk en vuurwerk voor oudejaarsdag, waarvoor een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling geen oplossing biedt. De noodzaak tot een verbod, vanwege minimale overlast, incidenten of gebrek aan draagvlak onder inwoners. Ook zijn er een aantal gemeenten die geen noodzaak zien van een vuurwerkverbod omdat er nauwelijks tot geen overlast of incidenten hebben plaatsgevonden.

Pleiten voor landelijk verbod

Ten minste 22 gemeenten pleiten voor een landelijk verbod waar het gaat om, het afsteken en verkopen van vuurwerk. “Landelijk ontbreekt het nog altijd aan een duidelijke ( meerjaren) strategie, waardoor gemeenten verschillend omgaan met het afsteken van vuurwerk. Wij vinden dit een onwenselijke situatie” Zegt de gemeente Helmond. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunt dit standpunt en verkondigd dit standpunt al enige tijd.

Geen verbod vanwege handhavingscapaciteit

Hoewel het vuurwerkverbod steeds meer tractie krijgt binnen Nederland, breidt gemeente Barendrecht de vuurwerkvrije zones niet uit. Het college van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht werd bevraagd over de verwachte vuurwerkoverlast.

Het Barendrechts dagblad meldt dat Burgemeester Ronald Schneider in zijn beantwoording heeft aangegeven niet aan verzoeken voor een vuurwerkverbod te kunnen voldoen. “Uitbreiding van de huidige vuurwerkvrije zones vraagt om een verhoging van de handhavingscapaciteit van de gemeentelijke BOA’s.

De gemeente Barendrecht blijft zich maximaal inzetten om overlast door vuurwerk te beperken. Zo zijn er afsteektijden en zones waarbij er streng wordt gehandhaafd. De uitvoerbaarheid van een effectieve handhaving is hierbij een punt van zorg” Aldus de burgemeester van Barendrecht. De huidige handhavingscapaciteit wordt ingezet voor de opsporing en handel in illegale vuurwerk.

Effectieve handhaving tijdens jaarwisseling

Met name in het kader van het tegengaan van vuurwerkoverlast kunnen onze BOA’s een cruciale rol spelen. MB-ALL beschikt over een uitgebreide pool van buitengewoon opsporingsambtenaren. Door gerichte inzet kunnen zij zorgen voor effectieve handhaving van afsteektijden en vuurwerkvrije zones, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan een veiligere en prettigere leefomgeving tijdens de jaarwisseling.

Samen met MB-ALL kunt u ervoor zorgen dat uw gemeente daadwerkelijk veilig en leefbaar blijft.

Schakelen over de inzet van BOA's in uw gemeente tegen vuurwerkoverlast?