Skip to main content
Artikelenvluchtelingenopvang

Weg naar uitweg opvangcrisis: Spreidingswet aangenomen

Door 24 januari 2024februari 20th, 2024Geen reacties

Op dinsdag 23 januari 2024 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de ‘Spreidingswet’.

Daarmee krijgt elke gemeente de taak om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. De verwachting is dat hiermee een geheel ander opvanglandschap met voldoende opvangplaatsen komt.

“De wet moet resulteren in een betere spreiding van opvangplekken en daarmee op den duur ook een betere doorstroming vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar andere opvanglocaties. De onderlinge afstemming binnen de provincie biedt de mogelijkheid tot kleinschalige opvang en uitwisselingen tussen opvangplekken en de huisvestingsopgave.”

VNG

Wat gaat er veranderen per de ingang van de Spreidingswet

Op 1 februari wordt de Wet ‘gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ (Spreidingswet) gepubliceerd in het Staatsblad. Gemeenten ontvangen gelijktijdig hun indicatieve opgave voor het aantal opvangplekken dat in 2025 nog nodig is. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de verwachte instroom voor dat jaar.

Wat gaat er vervolgens veranderen na ingang van de Spreidingswet

Voor 1 november 2024 moet de Provinciale Regietafel bij de staatssecretaris aangeven welke gemeenten de plekken gaan realiseren. De staatssecretaris oordeelt of er op basis van dit plan voldoende opvangplekken beschikbaar komen. Als dit niet het geval is, kan de staatssecretaris gemeenten aanwijzen die de nog resterende plekken zullen moeten realiseren. Dit zogenoemde verdeelbesluit moet de staatssecretaris voor 31 december 2024 nemen. Daarna moeten de aangewezen gemeenten binnen zes maanden een locatie ter beschikking stellen voor opvang. Desnoods kan afgedwongen worden dat er opvangplekken moeten worden gerealiseerd.

Vereiste wetgeving publicatie

Op 1 februari 2024 wordt naast de Spreidingswet ook de bijbehorende wet- en regelgeving gepubliceerd. Die gaat onder meer in op de specifieke uitkering voor gemeenten en de exploitatie door gemeenten die opgeven voor de Spreidingswet opvangplekken te gaan realiseren.

Doorstroming bevorderen is het doel van de Spreidingswet

De uitvoeringsorganisaties hebben goede hoop dat hiermee de weg is ingeslagen om uit de opvangcrisis te komen. De wet moet resulteren in een betere spreiding van opvangplekken en daarmee op den duur ook een betere doorstroming vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar andere opvanglocaties.

De onderlinge afstemming binnen de provincie biedt de mogelijkheid tot kleinschalige opvang en uitwisselingen tussen opvangplekken en de huisvestingsopgave. Het kabinet wil met de wet ook de schrijnende situaties die zich vorig jaar voordeden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorkomen, toen daar mensen noodgedwongen buiten moesten slapen. Bekijk het bericht op vng.nl over de ingang van de Spreidingswet.

Hoeveel opvangplekken moeten waar gerealiseerd worden?

Gemeenten zullen vanaf 1 februari (extra) opvangplekken moeten gaan leveren. RTL Nieuws een weergave gemaakt van de verwachte opvangplekken.

In totaal zijn er komend jaar voor het hele land 96.000 plekken nodig. Op basis van inwoneraantal en hoe welvarend een gemeente is, wordt per gemeente telkens bekeken hoeveel opvangplekken zij moeten realiseren.

Zo moet de gemeente Amsterdam 4459 plekken leveren. En de kleinste gemeente Schiermonnikoog moet vijf asielzoekers opvangen. Een rijke gemeente, zoals Bloemendaal moet 169 asielzoekers opvangen. Een gemeente die evenveel inwoners heeft als Bloemendaal, maar minder rijk is zoals Rucphen hoeft dan maar 126 asielzoekers op te vangen.

Betrek MB-ALL bij de opgaven die de Spreidingswet geeft

Voorzien in basisbehoeften en coördineren op een veilig leefsituatie is slechts één van de uitdagingen voor burgemeesters en wethouders. Onafhankelijke externe adviseurs die uw processen vlot kunnen trekken, rondom ingrijpende trajecten zoals ‘de spreidingswet’ kunnen vanuit MB-ALL druk van de ketel halen.

De vluchtelingencrisis is mensenwerk. MB-ALL kan helpen in het ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden van vluchtelingenbeleid.

Bekijk wat wij op het gebied van vluchtelingenopvang kunnen betekenen