Skip to main content
ArtikelenJuridisch

WOZ- bezwaarbureaus lijken bij te dragen aan explosief aantal bezwaren

Door 20 oktober 2023november 1st, 2023Geen reacties

WOZ bezwaar bureau’s hebben het afgelopen jaar bijgedragen aan een verdubbeling van het aantal WOZ beschikkings bezwaren die binnenkwamen bij gemeenten. Door de proceskostenvergoeding te verlagen voor een geslaagd bezwaar hoopt de overheid het verdienmodel van de no-cure-no-pay bedrijven te dwarsbomen.

WOZ-bezwaar indienen

Aan het begin van het jaar ontvangen huiseigenaren van de gemeente een nieuwe WOZ-waardebepaling over hun woning. De waarde is de basis voor belastingen zoals, de ontroerende zaakbelasting, het eigenwoningforfait, de waterschapsbelasting en de erf- en schenkbelasting. Wanneer je inschat dat waarde van je huis te hoog wordt geschat, kan je bij de gemeente een bezwaar maken.

Binnenlands bestuur schrijft over de no-cure-no-pay partijden waardoor het lijkt dat de WOZ bezwaren het afgelopen jaar verdubbeld is naar 627.000. De enorme toename van bezwaarschriften treft gemeenten zwaar.

Gratis een bezwaar indienen

Gemeenten hekelen zich aan de WOZ-bezwaarbureaus die namens de burgers bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Via een WOZ-bezwaarbureau kun je ‘gratis’ een bezwaar indienen tegen een WOZ-beschikking van de gemeente. Wanneer het bezwaar gegrond lijkt te zijn, moet de gemeente een vergoeding betalen aan het WOZ-bezwaarbureau.

Gemeenten zitten WOZ- Bezwaarbureaus in hun maag

Gemeenten zitten in hun maag met de extra bezwaren. Daarom voeren ze bijvoorbeeld campagnes om mensen op te roepen zelf in gesprek te gaan met de gemeente wanneer ze het niet eens zijn met de WOZ-waarde van hun woning. De gemeente Berkelland gaat zelfs zo ver dat zij de kosten die ze volgend jaar verwachten te maken al in de begroting hebben opgenomen, en vervolgens doorberekend hebben naar de inwoners via een verhoogd percentage op de OZB belasting. Lees het hele artikel op binnenlandsbestuur.nl voor de volledige analyse van deze trend.

MB-ALL draagt bij aan beroep- en bezwaarprocedures of dossierafhandeling

Als dé expert op het gebied van veiligheid en leefbaarheid beschikt MB-ALL over ervaren juristen die uw organisatie kunnen versterken. Wij kunnen volledig ontzorgien, inclusief de coördinatie, afwikkeling van bezwaar en beroep, het voeren van gesprekken, het geven van collegeadviezen en opstellen van managementrapportages. Naast juridisch advies in handhavingsdossiers kunt u ons ook inschakelen voor een second-opinion, jurisprudentieonderzoek en de beoordeling van concept beschikkingen.