Skip to main content
ArtikelenBOA's

Zorgen over zuipketen: oproep tot scherper toezicht

Door 5 maart 2024maart 12th, 2024Geen reacties

Volgens een recent artikel van de NOS maakt het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP zich zorgen over de activiteiten van ‘zuipketen’ in verschillende regio’s. Het instituut dringt er bij gemeenten op aan om strikter toezicht te houden op deze locaties. De bezorgdheid is met name gericht op het gebrek aan controle, vooral onder minderjarigen, die vrijelijk kunnen drinken zonder enige vorm van toezicht, zoals aangegeven door directeur Wim van Dalen

Populaire zuipketen als ontmoetingsplek

Een recente enquête, uitgevoerd door NOS stories onder ruim 1400 jongeren waarvan, bijna 600 minderjarigen, onthult dat deze keten aantrekkelijk zijn vanwege goedkopere drank en gemakkelijke toegang. Hoewel zuipketen fungeren als ontmoetingsplekken waar vriendschappen worden opgebouwd, brengt de laagdrempelige toegang tot alcohol ernstige risico’s met zich mee.

Gevaren van overmatig drinkgedrag: Impact op jongeren

Directeur Wim van Dalen benadrukt dat het frequente overmatige drinkgedrag van jongeren een groot probleem is, en zuipketen bieden een ideale omgeving waar dit gedrag zich kan manifesteren. Patrick van Iperen van het Trimbos-instituut wijst op de aanzienlijke gevolgen van drinken voor jongeren, zoals verstoring van hersenontwikkeling en de neiging tot geweld en ander grensoverschrijdend gedrag.

Bepleiten voor effectieve aanpak: gemeentelijk beleid en handhaving

Van Dalen pleit ervoor dat het niet noodzakelijk betekent dat alle ketens moeten sluiten, maar dat gemeenten en handhavers beter moeten worden opgeleid om deze problematiek aan te pakken. Hij benadrukt de noodzaak van het actualiseren van verouderde preventie- en handhavingsplannen en het bieden van opleiding en voorlichting aan handhavers.

MB-ALL’s Pleidooi voor een veilige zuipketen omgeving

MB-ALL verzorgt voor handhavers een geavanceerde opleiding en voorlichting, ondersteund door ons eigen opleidingscentrum. Deze benadering niet alleen ter bevordering van effectieve handhaving, maar richt zich ook op bewustwording en educatie. We leggen bijzondere nadruk op aspecten als brandveiligheid en algemene veiligheid van locaties, met als uiteindelijk doel het beschermen van jongeren tegen de risico’s van alcoholmisbruik.