Skip to main content
ArtikelenBeleid en advies

Zwolse veranderingen in Toezicht en Handhaving

Door 6 april 2022juli 26th, 2022Geen reacties

Nota van de burgemeester: De rekenkamer vraagt om aandacht voor het verder verbinden van doelen en prioriteiten van de domeinen veiligheid en toezicht en handhaving (VTH). De afgelopen jaren is de verbinding en samenwerking tussen deze domeinen wel al gegroeid. Maar de behoefte aan een meer gezamenlijke prioritering en verantwoording is er ook. Dit stuurt burgemeester Peter Snijders naar de gemeenteraad van Zwolle.

Er is een VTH programma gemaakt, en dat gaat voornamelijk over de verdere invulling aan wijkgericht integraal toezicht houden. Binnen die wijkgerichte aanpak zijn er thema’s die naast de reguliere taken meer aandacht krijgen zoals toezicht op afval, toegankelijkheid, alcoholwet, ondermijning en mensenhandel, jeugdoverlast, waterrecreatie en natuurgebieden.

Zwolle voelt ‘groot-stedelijker’

Zwolle is mondiger en meer groot-stedelijk is geworden. Meer en grotere betogingen, meer woonoverlast, meer verwarde personen, en meer signalen van ondermijning. Allemaal zaken waar men alleen goed op kan inspelen als men zorgt voor goede beleidskaders, voldoende capaciteit en duidelijke keuzes. Ook neemt het aantal taken toe en daarmee de behoefte meer capaciteit en aan voorrang voor bepaalde keuzes.

Lees meer in het bericht van rtvfocuszwolle.nl

VTH of capaciteit nodig voor uitvoer van dergelijke beleid? Neem contact met ons op of vraag naar de mogelijkheden.