MB-ALL en evenementen

MB-ALL zet mensen in voor veiligheid en leefbaarheid. Evenementen is daarmee automatisch een onderwerp waar MB-ALL zich mee bezighoudt. Op de eerste plaats omdat met evenementen de leefbaarheid wordt vergroot. Dit kan op straatniveau door middel van de buurtbarbecue of straatspeeldag. Maar, iedereen kent ook de grote festivals door heel het land. Ook die dragen bij aan de levendigheid van onze samenleving en de leefbaarheid van de gemeente waar het plaatsvindt. Op de tweede plaats omdat evenementen ook veilig dienen plaats te vinden.

Hoe draag je concreet bij aan leefbaarheid?

Een groot deel van het bijdragen aan de leefbaarheid komt voort uit de initiatieven van de organisatoren van evenementen. Immers zonder initiatieven en hun inhoudelijke ideeën zijn er geen levendige evenementen. Maar ook de gemeente heeft een belangrijke rol. Dit door duidelijkheid te geven over hoe een gemeente tegen evenementen aankijkt en daarop maatregelen af te stemmen. Denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke inpassing, vermindering van regeldruk of subsidieverlening. Dat draagt bij aan een klimaat waarin de leefbaarheid al dan niet wordt gestimuleerd. Een evenementenbeleid gaat dus niet alleen over veiligheid en voorschriften waaraan organisatoren zich moeten houden, maar in eerste instantie over de meerwaarde van evenementen.

Maar veiligheid dan?

Het vergunningverleningsproces rondom evenementen is daarin enorm belangrijk, maar net zo belangrijk is het toezicht op evenementen. Zo heeft MB-ALL bijvoorbeeld onlangs voor een gemeente in het midden van het land weer controles uitgevoerd op constructieve veiligheid en brandveiligheid. Daarbij hebben de toezichthouders niet alleen gekeken naar de regels, maar gekeken naar het doel achter de regels.

Kunnen we hier nog eens over doorpraten?

Een moment waarop we graag met u in contact komen is bijvoorbeeld op het jaarcongres evenementenveiligheid. Tijdens een van de sessies zullen we nader ingaan op toezicht rondom evenementen. Maar ook niet onbelangrijk is dat we ook zelf onze kennis op peil houden door deel te nemen aan het congres zelf. Wellicht tot dan!

Kunt u niet wachten tot het jaarcongres? Neem gerust contact op met het onze manager detachering via de contactgegevens hieronder:

 

Jeroen Lugtmeyer

Jeroen Lugtmeyer

Manager Detachering

T. 0346 - 58 30 78
E. j.lugtmeyer@mball.nl

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.

Juridische diensten

Voor het uitbesteden van uw handhavingsdossiers, gedegen juridisch advies, inhuur van interim handhavingsjuristen, opstellen van uitvoerbaar handhavingsbeleid, aanpak van adreskwaliteit, verbetering van recreatieterreinen en snippergroenprojecten is MB-ALL uw partner.