Corona en de aanpak van ondermijning

Auteur: Maarten Meijerink. 12 maart van dit jaar kreeg het hele land een schok toen we te horen kregen dat wij onze vrijheden moesten beperken om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Een grote schok voor de hele maatschappij, maar is het ook een...

Lees meer

Cameratoezicht is niet normaal

Auteur: David Volmer. In strijd tegen autobranden zet Leidschendam  extra cameratoezicht in. In Vijfheerenlanden geeft men aan succes te hebben met cameratoezicht tegen auto-inbraken. In Eindhoven is overlast en criminaliteit als sneeuw voor de zon verdwenen...

Lees meer

Wabo artikel 2.3a

Auteur: Angela de Zeeuw. Naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1628. Op 22 juli 2020 heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State...

Lees meer

Mogelijke verruiming van mengformules (Drank en Horecawet)

Auteur: Angela de Zeeuw. Op 6 juni 2018 is er een initiatiefwetsvoorstel ingediend door Tweede Kamerlid Ziengs (VVD) waarmee de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules zou worden verruimd1. Naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad...

Lees meer

Nieuwe regels voor toeristische verhuur

Auteur: Milou Vrij. In een eerder blog schreef ik over de mogelijkheden voor gemeenten om handhavend op te treden tegen te toeristische verhuur van woningen. In de blog beschreef ik kort de mogelijkheden van de Huisvestingswet 2014 (hierna: Huisvestingswet), het...

Lees meer

Waar een burenruzie toe kan leiden

Auteur: Jeroen Engel. Op een druilerige zaterdagmorgen begon mijn dienst om 09.00 uur. Enig vooraf opgesteld doel: controleren op legitimatie bij de gemeentewerf. Daar waren we al een hele week mee bezig omdat er teveel misbruik werd gemaakt door inwoners van buiten...

Lees meer

Vervolg op de noodverodening

Auteur: Loes van Diggele. We zijn nu bijna 2.5 maand verder sinds op 12 maart jl. de persconferentie plaatsvond die de gevolgen van het Covid-19 virus voor iedereen ineens voelbaar maakte. Zoals in de vorige blog ook al werd aangehaald, was het voor ons allemaal...

Lees meer