Mogelijke verruiming van mengformules (Drank en Horecawet)

Auteur: Angela de Zeeuw. Op 6 juni 2018 is er een initiatiefwetsvoorstel ingediend door Tweede Kamerlid Ziengs (VVD) waarmee de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules zou worden verruimd1. Naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad...

Lees meer

Nieuwe regels voor toeristische verhuur

Auteur: Milou Vrij. In een eerder blog schreef ik over de mogelijkheden voor gemeenten om handhavend op te treden tegen te toeristische verhuur van woningen. In de blog beschreef ik kort de mogelijkheden van de Huisvestingswet 2014 (hierna: Huisvestingswet), het...

Lees meer

Waar een burenruzie toe kan leiden

Auteur: Jeroen Engel. Op een druilerige zaterdagmorgen begon mijn dienst om 09.00 uur. Enig vooraf opgesteld doel: controleren op legitimatie bij de gemeentewerf. Daar waren we al een hele week mee bezig omdat er teveel misbruik werd gemaakt door inwoners van buiten...

Lees meer

Vervolg op de noodverodening

Auteur: Loes van Diggele. We zijn nu bijna 2.5 maand verder sinds op 12 maart jl. de persconferentie plaatsvond die de gevolgen van het Covid-19 virus voor iedereen ineens voelbaar maakte. Zoals in de vorige blog ook al werd aangehaald, was het voor ons allemaal...

Lees meer

Waar mijn mond van open viel

Auteur: Jeroen Engel. Het was woensdag een paar weken geleden toen ik, als BOA aan het werk was in één van de gemeenten waar ik werk. Ik was met een controle bezig op het evenemententerrein, toen er een groepje jongens langs fietste. Ik hoor...

Lees meer

Ernstige woonoverlast versus angstgevoelens

Auteur: Wouter van Zijl. Regelmatig komt het voor, structurele geluidsoverlast van de buurman bestaande uit schreeuwen of harde muziek en aanloop van bezoekers. De directe buren spreken veroorzaker aan maar worden helaas agressief bejegend.  Vaak speelt er...

Lees meer

De noodverordening

Auteur: Loes van Diggele. De noodverordening. Het is iets wat de meeste mensen alleen kennen uit het nieuws met betrekking tot voetbalwedstrijden of demonstraties. Een gekke gewaarwording is het dan ook als de noodverordening ineens van invloed is op ons dagelijkse...

Lees meer

Huiselijk geweld versus woonoverlast

Auteur: Wouter van Zijl. Huiselijk geweld komt helaas al vaak voor, maar tijdens de coronacrisis zal het aantal incidenten vaak onzichtbaar stijgen. Huiselijk geweld heeft grote impact op slachtoffers, angstgevoelens en schaamte zorgen er vaak voor dat er geen...

Lees meer