Evenementenveiligheid; volledig uitgekleed?

In oktober 2018 verscheen de nieuwe versie van de Handreiking Evenementenveiligheid bij de politie, veiligheidsregio’s en gemeenten ook wel beter bekend als de HEV. Met dit document - dat in 2012 is vastgesteld - werd beoogd te adviseren bij het bepalen van een...

Lees meer

Nederland Digitaal, zijn we er klaar voor?

Digitalisering is een hot item. Elk bedrijf probeert op de meest innovatieve manier digitalisering in zijn bedrijfsvoering te integreren. De overheid kan daarin niet achterblijven. Zo heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties op 14 juli...

Lees meer

Hoe moet een bestuursorgaan omgaan met handhavingsverzoeken?

Bestuursorganen worden regelmatig geconfronteerd met meldingen van overlast en verzoeken tot handhaving. In de praktijk is voor bestuursorganen lang niet altijd duidelijk of een bericht van een burger een verzoek tot handhaving is of een ‘gewone’ melding van overlast....

Lees meer

Zijn uw producten AVG bestendig?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening heeft ervoor gezorgd dat er nog maar een privacywetgeving geldt voor alle EU-landen. De (Nederlandse) Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is sinds die datum daarmee...

Lees meer

Preventieve handhaving of voorkomen van herhaling?

In een uitspraak van eerder dit jaar (ECLI:NL:RVS:2018:209) zette de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) opnieuw het verschil uiteen tussen preventieve handhaving in de zin van artikel 5:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en...

Lees meer

Horen verplicht bij invordering dwangsom

Na het verbeuren van een last onder dwangsom, start het proces van het invorderen van de verbeurde dwangsom. Het bevoegd gezag doet dit door middel van het versturen van de invorderingsbeschikking aan de overtreder. Hierbij is vooraf horen zoals bedoeld in artikel 4:8...

Lees meer

Wanneer is handhavend optreden onevenredig?

Als bestuursorganen een overtreding van een wettelijk voorschrift constateren en bevoegd zijn daartegen op te treden, zullen ze dat in beginsel ook moeten doen. Dit wordt de beginselplicht tot handhaving genoemd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State...

Lees meer

Een werkdag van onze BOA DHW

MB-ALL vraagt elke maand een andere medewerker om een kijkje te geven in diens werkdag. Deze maand was het aan een van onze BOA’s Drank - en horecawet. Een dag als BOA is natuurlijk altijd anders. Maar als BOA moet je vooral passie hebben voor het vak. Soms...

Lees meer

Als Jurist een dag meelopen met de politie!

Na het behalen van mijn masterdiploma Staats- en bestuursrecht ging ik aan de slag bij MB-ALL als handhavingsjurist. Een uitdagende functie waarin ik, samen met mijn collega’s, elke dag met veel enthousiasme werk aan een veiliger én leefbaarder Nederland. Hiervoor...

Lees meer