Skip to main content
BlogsJuridisch

Anish: Van advocatuur naar jurist bestuursrecht bij MB-ALL

Door 12 december 2023december 18th, 2023Geen reacties

Kort geleden is Anish gestart als juridisch adviseur bij MB-ALL! Aan het einde van en na zijn HBO-Rechten opleiding is Anish werkzaam geweest bij een advocatenkantoor, waar hij als jurist diverse taken vervulde, waaronder het behandelen van (eigen) dossiers, dossiervorming, advisering, schrijven van processtukken, het fysiek opstellen van processtukken en met het onderhandelen en afwikkelen van zaken.

Daarbij heeft hij interne opleidingen gevolgd, zoals het schrijven van processtukken, arbeidsrechtspecialist, letselschade-expert, belangenbehartiging en het opzetten van een eigen interne praktijk. Vervolgens heeft Anish zijn kennis verder uitgebreid door te beginnen aan de opleiding Rechtsgeleerdheid met civiel effect aan de Universiteit van Amsterdam en heeft hij zijn carrière voortgezet bij MB-ALL.

Meer focus op bestuursrecht

Na vier jaar (praktijk)ervaring te hebben opgedaan bij een advocatenkantoor, wilde ik mij meer focussen op het publiekrecht (bestuursrecht) en op werkzaamheden die zich toespitsen op langer lopende trajecten met een complexe inhoud. Verder wilde ik mijn talenten en gedrevenheid graag inzetten in een non-profit, zoals bijvoorbeeld de overheid.

Gezien MB-ALL dé kennispartner voor de overheid is, wekte dit mijn interesse om werkzaam te zijn voor MB-ALL. Deze interesse groeide steeds meer na een kennismakingsgesprek en een inhoudelijk gesprek met de werknemers van het bedrijf (nu mijn zeer gewaardeerde directe collega’s en leidinggevende!).

Het vertrouwen dat MB-ALL geeft op verschillende vlakken, de interessante werkzaamheden en de mogelijkheden om door te kunnen groeien, heeft mij doen beslissen om werkzaam te zijn voor MB-ALL. En nog steeds ga ik met volle tevredenheid naar het werk.

Nieuwe uitdagingen

Een nieuwe werkwijze, welke samenhangt met een andere opdrachtgever. Ik ben gewend om behoorlijk snel door te pakken, mede door de korte wettelijke termijnen, waarbij het politiek belang een minder grote rol speelt. Nu dien ik de snelheid van het traject af te stemmen op de langere wettelijke termijnen, waarbij het politiek belang een grote rol speelt.

De grootste verschillen zijn de opdrachtgever, de verlangde werkzaamheden, de duur van de trajecten en de politieke sensitiviteit die gepaard gaat met de belangen van de opdrachtgever.

Anish

Overheidstrajecten vs. Advocatenkantoor

Bij MB-ALL is de opdrachtgever de overheid. Wij zijn namelijk werkzaam in opdracht van verschillende gemeenten in Nederland. De werkzaamheden zijn voornamelijk bestuursrechtelijk van aard, waarbij ook geprocedeerd wordt. De trajecten zijn langdurig en doorlopend. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is hierbij van essentieel belang; dit houdt in dat je de verschillende belangen – met in het bijzonder de politieke belangen – goed tegen elkaar afweegt en op basis daarvan handelt.

Bij het advocatenkantoor waarvoor ik werkzaam ben geweest was de opdrachtgever meestal een natuurlijk persoon, je cliënt. De werkzaamheden waren hoofdzakelijk privaatrechtelijk van aard (arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht (letselschade) en overeenkomstenrecht). Verder waren de werkzaamheden ook publiekrechtelijk van aard, zoals bestuursrecht. Er werd voortdurend geprocedeerd, waarbij de wederpartij doorgaans een grotere partij (rechtspersoon) was die meer financiële middelen tot zijn beschikking had. Met uitzondering van de langdurige letselschadetrajecten, waren de trajecten op de andere rechtsgebieden kortdurend en snel afgewikkeld. Er waren hierbij weinig (politieke) belangen gemoeid, waardoor snel doorgepakt kon worden.

Mocht je dit verhaal zo leuk vinden dat je ook graag in het team zou willen werken? Bekijk dan vooral onze vacatures.