Skip to main content
BlogsJuridisch Talentprogramma

Bas vertelt over zijn ervaringen van het project omtrent het intrekken van omgevingsvergunningen

Door 4 november 2021november 24th, 2022Geen reacties

Deze week vertelt onze collega handhavingsjurist Bas over zijn ervaringen van het project omtrent het intrekken van omgevingsvergunningen. ​

Voor de gemeente Losser ben ik op dit moment bezig met een project omtrent het intrekken van omgevingsvergunningen. Dit gaat om omgevingsvergunningen die mensen hebben aangevraagd voor bijvoorbeeld het bouwen van een woning. Als zij vervolgens niet binnen een half jaar zijn gestart met de bouw van de woning. Of indien de bouw meer dan een half jaar heeft stilgelegen dan mogen door de gemeente vergunningen worden ingetrokken. ​

Deze mensen schrijf ik aan en leg ik uit dat de gemeente voornemens is om de vergunning in te trekken. Aan de betreffende persoon wordt dan gevraagd om binnen twee weken een zienswijze over dit voornemen in te dienen. In deze zienswijze krijgt de vergunninghouder de kans om aan te tonen dat er op korte termijn gestart gaat worden met de bouw. Dit kan worden aangetoond door bijvoorbeeld een offerte van de aannemer of door de factuur van bouwmaterialen. Indien daarmee voldoende wordt aangetoond dat de bouw binnenkort wordt gestart of al is gestart dan kan de vergunning in stand blijven. ​​

In deze zienswijze krijgt de vergunninghouder de kans om aan te tonen dat er op korte termijn gestart gaat worden met de bouw. 

Wanneer wordt een vergunning ingetrokken?​

In de volgende gevallen wordt de vergunning ingetrokken: ​ De vergunninghouder niet reageert op de brief betreffende het voornemen om de vergunning in te trekken. ​ Indien de vergunninghouder in de zienswijze niet voldoende aantoont dat er op korte termijn gaat worden gebouwd. ​ ​

Casus

Een voorbeeld hiervan is een zaak waarbij de omgevingsvergunning al in 2011 was verleend. Deze omgevingsvergunning was aangevraagd om een woning te bouwen. Sindsdien is er geen gebruik gemaakt van de woning. Ondertussen is de woning wel van eigenaar gewisseld, maar deze nieuwe eigenaar was nog onvoldoende concreet met zijn bouwplannen. Hierop is besloten om de vergunning in trekken. Tegen deze beslissing is bezwaar gemaakt. Deze procedure loopt nog.