Skip to main content
BlogsJuridischvergunningverlening

Begonnen als (trainee) jurist, nu actief als beleidsadviseur

Door 20 maart 2024maart 21st, 2024Geen reacties

In deze blog werpen we een blik op de werkzaamheden van Pim (Beleidsadviseur Handhaving) en zijn loopbaan vanuit het traineeship binnen MB-ALL tot nu toe. Als beleidsadviseur handhaving bij de gemeente Geertruidenberg heeft Pim een dynamische rol die gevuld is met uitdagingen en verantwoordelijkheden. Met een focus op toezicht en handhaving binnen het cluster buitenruimte, werkt Pim nu nauw samen met het team toezicht en handhaving om beleid te formuleren en verantwoording af te leggen aan onder andere het interbestuurlijk toezicht van de provincie Noord-Brabant.

Pim vertelt: “Mijn verantwoordelijkheid is het opstellen van beleid ten aanzien van toezicht en handhaving. Ik doe dit vanuit cluster buitenruimte waarin ik in team toezicht en handhaving de beleidsmedewerker ben. “Ik schrijf dus beleid en leg hier onder andere verantwoording voor af richting het interbestuurlijk toezicht van de provincie Noord-Brabant..”

“Ik schrijf dus beleid en leg hier onder andere verantwoording voor af richting het interbestuurlijk toezicht van de provincie Noord-Brabant.

Typische werkdag beleidsadviseur Handhaving

Een typische werkdag begint voor Pim vaak met het opstellen van beleidsdocumenten, zoals het jaarverslag over alle VTH-taken die in de gemeente Geertruidenberg zijn uitgevoerd. Dit vereist zorgvuldigheid en een scherpe focus, vooral omdat elk advies dat hij voorlegt aan het college op dinsdagmiddag wordt besproken. Daarnaast onderhoudt Pim regelmatig contact met de burgemeester tijdens portefeuillehoudersoverleggen, waarbij ze de lopende zaken en toekomstige adviezen bespreken.

Pim benadrukt: “Het gaat soms ook om grote beleidsstukken, waardoor je goed in staat moet zijn om hoofd- en bijzaken van elkaar te kunnen onderscheiden en prioriteiten te kunnen stellen.”

Termijnen bewaken

Een cruciale vaardigheid voor het succesvol uitvoeren van Pims rol is het bewaken van termijnen. Deadlines zijn strak en het jaarverslag moet bijvoorbeeld voor 1 mei 2024 worden vastgesteld door het college en doorgestuurd naar de provincie. Daarnaast is het vermogen om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en prioriteiten te kunnen stellen essentieel, vooral bij het omgaan met grote beleidsstukken.

Pim legt uit: “Het bewaren van termijnen is belangrijk. Het jaarverslag moet bijvoorbeeld voor 1 mei 2024 door het college zijn vastgesteld en toegestuurd naar de provincie.” 

Kennisdeling op het gebied van VTH en bouw-woningtoezicht

Het werken binnen het cluster buitenruimte vereist ook een sterk netwerk binnen en buiten de gemeente. Pim verzamelt veel informatie van verschillende interne teams, zoals vergunningverlening en bouw- en woningtoezicht. Daarnaast gaat hij regelmatig op bezoek bij andere gemeenten om kennis uit te wisselen over beleidsontwikkelingen, zoals de uitbreiding van bevoegdheden van de afvalcoach.
Pim deelt: “Netwerken is ook een vaardigheid, ik moet veel informatie ophalen binnen de interne organisatie bij alle verschillende teams.”

Om op de hoogte te blijven van veranderingen in wet- en regelgeving binnen zijn vakgebied, volgt Pim nieuwsbrieven, webinars en onderhoudt hij contact met collega-juristen. De kennisbijeenkomsten die MB-ALL organiseert, bieden ook waardevolle inzichten en mogelijkheden tot netwerken.

Pim vertelt: “Ik volg nieuwsbrieven en de groepsapp van team Veiligheid & Fysieke Leefomgeving waarin MB-ALL collega’s hele diverse casuïstiek delen. Tevens onderhoud ik contact met collega-juristen met de collega’s bij deze gemeente, volg ik webinars over bestuursrecht. Ook de kennis sessies die MB-ALL elk kwartaal organiseert zijn waardevol en gezellig.”

Zelfstandigheid tijdens de uitvoering van de functie

Wat Pim het leukste en fijnste vindt aan zijn opdracht is de zelfstandigheid die hij krijgt. Hij is verantwoordelijk voor het schrijven en beoordelen van beleid van begin tot eind, wat een gevoel van voldoening geeft.

Pim deelt: “De zelfstandigheid is gaaf. Ik ben zelf verantwoordelijk voor het schrijven en beoordelen van beleid.”

Het contact met zijn MB-ALL collega’s verloopt voornamelijk via de groepsapp en tijdens de kennisbijeenkomsten op kantoor. Daarnaast spreekt hij zijn accountmanager Max bijna wekelijks om zijn voortgang te bespreken en zijn ontwikkeldoelen te evalueren.

Pim vertelt: “Ik spreek mijn accountmanager Max bijna wekelijks. Dit gaat over verschillende onderwerpen, meestal over hoe het met me gaat en de opdracht waar ik mee bezig ben.”

Interesses en groeipaden

De opdracht bij de gemeente Geertruidenberg past perfect bij Pims interesses en ambities. De mogelijkheden die MB-ALL biedt op het gebied van toezicht, veiligheid en handhaving zijn enorm, en Pim voelt zich gesteund door zijn werkgever om zijn doelen te bereiken. Zijn huidige opdracht stelt hem in staat om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en zijn horizon te verbreden, en daar is hij dankbaar voor.

Pim deelt: “Mijn huidige opdracht bij deze gemeente past goed bij mijn ontwikkelwensen omdat ik voor iets anders verantwoordelijk ben gesteld dan ik gewend was. Nu schrijf en herzie ik beleid in plaats van dat ik bezwaren verwerk.”

Het pad naar zijn huidige rol als beleidsadviseur handhaving bij de gemeente Geertruidenberg begon met zijn eerste twee opdrachten bij gemeenten Goeree-Overflakkee en Leidschendam-Voorburg. Als handhavingsjurist APV en bijzondere wetten kreeg hij daar de kans om direct praktijkervaring op te doen en te leren hoe hij met bestuurders kon communiceren. Deze afwisseling in opdrachten heeft niet alleen zijn vakinhoudelijke kennis verrijkt, maar ook zijn persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd.

Pim reflecteert: “MB-ALL had een connectie met de studievereniging Politeia in Utrecht. Ik was daar niet lid van maar kende de voorzitter. Die kwam op een gegeven moment naar me toe omdat ik nog niet goed wist wat voor baan ik eigenlijk zocht na mijn studie. Zo werd ik geattendeerd op het traineeship dat MB-ALL destijds aanbood omdat ik tijdens mijn studie al veel interesse had in bestuursrechtelijke handhaving.”

Meer weten over een uitdagende loopbaan bij MB-ALL!