Skip to main content
BlogsBOA'sOpleidingscentrum

BOA OV Jan: Van Spaans Restaurant naar Handhaving in Nederland!

Door 26 januari 2024februari 13th, 2024Geen reacties

Collega en BOA OV Jan deelt zijn verhaal over waardevolle reis naar het boa vak toe. Na een succesvol avontuur in Spanje waar hij samen met mijn vriendin een restaurant runden, keerde ze weer terug naar Nederland. Mijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging leidde me naar de wereld van Handhaving, met MB-ALL als partner in mijn ontwikkeling. Als handhaver in het OV streven we samen met diverse instanties naar het waarborgen van openbare rust en veiligheid. Graag neem ik jullie mee in mijn Juridische aspecten en bijzondere situaties die de veelzijdigheid van ons werk illustreren.

Samen met mijn vriendin heb ik lange tijd in Spanje gewoond, waar we samen een succesvol restaurant runden. Na enkele jaren begon het verlangen naar mijn roots echter weer te kriebelen. Na veel overwegingen kregen we het geluk dat er iemand met veel interesse kwam om onze zaak over te nemen. Precies een maand voordat de coronapandemie uitbrak, vond deze overdracht plaats. Met de beslissing om terug te keren naar Nederland, moesten we ons voorbereiden om hier opnieuw aan de slag te gaan.

Opleidingen en Modules bij MB-ALL

Na uitgebreid online onderzoek en het bekijken van video’s ontdekte ik de wereld van Handhaving. Mijn interesse was gewekt, en ik begon te kijken naar de benodigde opleidingen en modules. De keuze voor MB-ALL werd voor mij doorslaggevend na grondig onderzoek.

Ik heb de volgende opleidingen gevolgd om te komen waar ik me nu thuis voel:

  • Domein 1: Openbare Ruimte
  • RTGB 4
  • NIKTA EHBO
  • Ondermijning
  • Plus module 4: Domein 4: Openbaar Vervoer

Algemene taken als BOA OV

Onze algemene taken omvatten in de eerste plaats het verlenen van service aan onze reizigers en ervoor zorgen dat we zichtbaar zijn voor mensen om zo rust en veiligheid te waarborgen. We worden geconfronteerd met uitdagingen zoals daklozen, gebruikers en mensen die overlast veroorzaken. Het is essentieel snel te kunnen reageren op diverse situaties tijdens onze dienst. Daarnaast hebben we te maken met mensen die niet kunnen of willen betalen voor hun reis. We zijn er niet alleen voor onze reizigers, maar ook voor onze collega’s binnen het openbaar vervoer.

Samenwerking met Hulpinstanties:

Onze samenwerking strekt zich uit tot diverse instanties, afgestemd op de specifieke bevoegdheden van elk betrokken orgaan, waaronder GVB (bussen), politie, handhaving, en marechaussee. Hoewel elke partij afzonderlijke bevoegdheden bezit, komt de kracht van gezamenlijke inzet tot uiting in het gecoördineerd aanpakken van uiteenlopende problemen.

De gezamenlijke focus blijft gericht op één doel: het waarborgen van de openbare rust en veiligheid. Door nauw samen te werken met diverse partijen kunnen we effectieve oplossingen bieden en een veilige omgeving creëren waarin problemen gezamenlijk worden aangepakt.

Preventieve maatregelen

Effectieve maatregelen ter bevordering van de veiligheid van onze reizigers omvatten allereerst het inwinnen van specifieke informatie bij de Medewerker van Dienst (MVD) aan het begin van onze dienst. Voor aanvang van elke dienst vindt een uitgebreide briefing plaats, waarbij alle noodzakelijke informatie wordt verstrekt die essentieel is voor een veilige uitvoering van ons werk.

Na afloop van de dienst volgt een debriefing om te evalueren of het werk succesvol is verlopen en om gebeurtenissen te bespreken. Daarnaast beschikken we over interne kanalen binnen ons bedrijf, waar we aanvullende informatie kunnen opvragen om de veiligheid van onze reizigers te waarborgen. Deze gelaagde aanpak verzekert een grondige voorbereiding en continu informatie-uitwisseling voor een optimale veiligheidspraktijk.

Juridische Aspecten

In ons werk maken we voornamelijk gebruik van de volgende wetsartikelen, met name art. 70/71/72/73. Deze artikelen zijn van toepassing wanneer er sprake is van het ontbreken van een geldig vervoersbewijs, het vervalsen van een vervoersbewijs en verstoring van de orde, rust, veiligheid of een vlotte bedrijfsgang. Daarnaast hanteren we de wet op de identificatieplicht.

Ons streven is om situaties zoveel mogelijk op te lossen zonder direct een beroep te doen op de wet, vooral wanneer personen zonder geldig vervoersbewijs instappen. Indien mogelijk vermijden we het direct inzetten van juridische maatregelen.

Echter, als dit niet succesvol blijkt, schakelen we over naar een andere benadering en benutten we onze juridische kennis binnen het openbaar vervoer. We hebben oog voor diverse situaties en indien nodig, nemen we als burgers informatie op om deze ter beschikking te stellen aan de bevoegde instanties, zodat zij hun werk efficiënter kunnen uitvoeren.

Betrokkenheid bij bijzondere situaties:

Mijn eerste casus op het Centraal Station van Amsterdam was meteen een uitzonderlijke situatie met een Spaanse zwerver die vergezeld werd door een Chinese hond. Het arme dier had een geïnfecteerde staart die tot de laatste 5 centimeter volledig was weggerot. Ondanks eerdere pogingen van collega’s om toenadering te zoeken, resulteerde dit niet in een positieve uitkomst, aangezien de man geen hulp wilde accepteren en agressief reageerde. Dankzij mijn kennis van het Spaans kon ik toch contact maken met deze persoon. Na uren van samenwerking met de man, de politie, HOVJ van de dieren, crisisinstanties, enzovoort, slaagde ik erin om hem zover te krijgen dat de hond door de dierenambulance werd meegenomen. Ik moest met de man meelopen om de hond gezamenlijk in de ambulance te plaatsen.

Gelukkig is de hond volledig hersteld en heeft hij een nieuw gezin gevonden. Samen hebben we ervoor gezorgd dat de man werd overgedragen aan de politie, waardoor hij toegang kreeg tot een hulpverleningstraject. Op dit moment heeft hij een huis en een baan, wat illustreert hoe dit werk ons in staat stelt om mensen te helpen vooruit te komen in het leven.

Samenwerking met MB-ALL

Mijn samenwerking met MB-ALL is van onschatbare waarde gebleken. Het bedrijf heeft mij doeltreffend ondersteund bij het verkrijgen van de benodigde opleidingen die essentieel waren voor mijn huidige positie. Kenmerkend voor MB-ALL is de open bedrijfscultuur, waarin eenieder de vrijheid ervaart om zijn of haar studie pad zelf vorm te geven.

De organisatie streeft actief naar vooruitgang en spoort medewerkers aan om niet te blijven stilstaan, maar continu te streven naar groei. Mijn tevredenheid over het leerproject waarin ik betrokken was, is aanzienlijk, en hiervoor ben ik Andre zeer dankbaar voor. In de diverse trajecten binnen MB-ALL, van leraar tot accountmanager, heerst een sfeer waarin eenieder bijdraagt aan het gevoel van thuiskomen bij binnenkomst.

Een waardevol aspect is de zorgvuldige inzet van MB-ALL om ervoor te zorgen dat de jaarlijks behaalde opleidingen naadloos aansluiten op individuele carrièredoelstellingen. Dit biedt de mogelijkheid om voortdurend te streven naar het verwezenlijken van persoonlijke en professionele ambities.

Wil jij ook profiteren van een stimulerende omgeving en effectieve ondersteuning voor jouw carrièregroei? Ontdek de mogelijkheden bij MB-ALL en bouw aan een succesvolle toekomst!

Klik hier voor meer informatie