Skip to main content
BlogsJuridisch

Dat zwembad zonder coronatoegangsbewijs? Die was in overtreding!

Door 30 oktober 2023november 23rd, 2023Geen reacties

Eerder schreef onze collega David een blog over het verloop van de zitting van de zaak tussen de gemeente Hilversum en zwembad ’t Gooische Bad. Op 27 september 2023 deed de Rechtbank Midden Nederland uitspraak in de bodemprocedure. Het rechtstreekse beroep is ongegrond verklaard. Hieronder gaan we nader in op enkele overwegingen van de rechtbank.

Procesbelang beoordeeld

Zoals uit het zittingsverloop al bleek stond de rechtbank eerst uitgebreid stil bij het procesbelang. De toelichting dat de ondernemer van het zwembad materiële schade heeft geleden als gevolg van het handhavingsbesluit is voor de rechtbank voldoende reden geweest om over te gaan tot inhoudelijke behandeling.

Een van de maatregelen was het coronatoegangsbewijs. Dit bewijs, waarmee je toegang had tot diverse voor publiek openstaande locaties, vereiste een vaccinatie of herstel van het virus. Zonder dit bewijs werd je bewegingsvrijheid aanzienlijk beperkt, maar dat was nodig gelet op de drie pijlers. Het coronatoegangsbewijs was mogelijk door de wettelijke basis in de Wet publieke gezondheidszorg.

Was het coronatoegangsbewijs een inbreuk op grondrechten?

De rechtbank is duidelijk, onder verwijzing naar een eerdere bekrachtigde uitspraak in de coronatijd, dat het coronatoegangsbewijs (verder CTB) is gebaseerd op een wettelijke grondslag en een legitiem doel diende. Ook de mening van de ondernemer van het zwembad dat inmiddels het nut en noodzaak van het CTB niet zou zijn aangetoond, maakt het niet anders. De rechtbank oordeelt dat de Minister in die tijd zich kon beroepen op de Outbreak Management Team (OMT)-adviezen.

De ondernemer voerde nog aan dat het controleren van de CTB’s (en de toegang weigeren in de voorkomende gevallen) zou betekenen dat niet meer aan zijn zorgplicht naar de kinderen kan worden voldaan. Toezicht houden op de kinderen en afstemming met ouders was niet goed meer mogelijk. De rechtbank deelt die mening niet. Het CTB was een legitiem en proportioneel middel in het belang van de volksgezondheid. Ook is de uitleg van het zwembad onvoldoende geweest om aan te tonen dat de zorgplicht werd doorkruist door het CTB.

Kon het coronatoegangsbewijs ook gelden voor een zwembad?

Dit was de kernvraag van het geschil. Was er sprake van een sportlocatie of was de activiteit zwemles puur een onderwijsactiviteit? De rechtbank oordeelt dat ’t Gooische Bad in Hilversum een sportlocatie is en dat daar ook de regels over het CTB voor gelde.  Daarvoor verwijst de rechtbank in eerste instantie naar de naam van de B.V. die het woord ‘Sport’ in zich heeft. Ook de KVK-inschrijving van de B.V. betreft ‘sportschool’ en noemt meer dan alleen de activiteit zwemles. Tenslotte is voldoende gebleken dat in het zwembad meerdere activiteiten werden aangeboden naast zwemles, zoals ‘Aqua Boot Camp’. Uit beantwoording van Kamervragen is achteraf ook voldoende duidelijk geworden dat zwembaden onder het sportregime vallen. Daar is ook expliciet in opgenomen dat, gelet op een OMT-advies, er geen uitzondering wordt gemaakt voor zwemlessen.

Het zwembad als een besloten publieke binnenruimte?

De rechtbank geeft aan dat er geen sprake is van besloten publieke binnenruimte, omdat iedereen die aan de voorwaarden voldoet, toegang heeft tot het zwembad. Iedereen kan een abonnement of toegangspas tot het zwembad aanschaffen. Deze groep is in beginsel onbeperkt in aantal.

Bovendien is in een wijzigingsregeling concreet opgenomen dat zwembaden voor publiek toegankelijk zijn.

Moest schrijnende taferelen worden getolereerd?

In het nieuws ging het regelmatig over kinderen die buiten in de kou moesten worden omgekleed. Hadden deze schrijnende taferelen een reden moeten zijn voor de burgemeester om van handhaving af te zien? De rechtbank vindt van niet. Deze taferelen waren namelijk niet het rechtstreeks gevolg van het handhavingsbesluit van de burgemeester.

Het zwembad was in overtreding

De rechtbank komt dus tot de conclusie dat het CTB van begeleidende ouders gecontroleerd had moeten worden. Nu de gemeente Hilversum heeft geconstateerd dat dit niet is gebeurd, zijn van rechtswege dwangsommen verbeurd. De ondernemer van het zwembad kan nog hoger beroep instellen óf, indien het komt tot invorderingsbesluiten, opnieuw bezwaar maken.

Ongeacht ieders standpunt is de wet de leidraad waarop regelgeving gebaseerd wordt. In dit (en het voorgaande blog) van David kun je ongeacht de eigen interpretatie van de noodzaak van de coronamaatregelen, zien welke afwegingen er gemaakt werden en tot op de dag van vandaag dus nog doorspelen. Ben je benieuwd naar het standpunt van de ondernemer van het zwembad óf wil je meer lezen over deze casus lees dan ook het artikel van nhnieuws.nl van vóór de rechtszaak met de uitspraak.

Zelf ook werken op het scherpst van de snede? Kijk dan welke vacatures wij open hebben staan.

Bekijk welke impact je bij ons op de samenleving kunt maken!
David Volmer

Adviseur veiligheid/handhavingsjurist bij MB-ALL