Skip to main content
BlogsBOA'sOpleidingscentrum

Defensie omgewisseld voor een plek in de handhaving

Door 27 september 2023oktober 18th, 2023Geen reacties

Collega Juriaan Bruins is sinds 1 mei werkzaam als docent in opleiding en coach voor de BOA-collega’s in het veld. Ooit begonnen als Matroos bij de koninklijke marine, maar uiteindelijk gekozen om een plek in te nemen in de wereld van handhaving. In de 20 jaar die ik als BOA heb mogen werken, zijn er 5 jaren opgevuld door MB-ALL. “Ik heb destijds gekozen om in dienst te gaan om een steentje bij te dragen in deze wereld en dat gevoel heb ik ook gekregen door mijn werkzaamheden in de BOA-wereld”

Koninklijke Marine

In 1998 heb ik mij al kort verband aangemeld bij de Koninklijke Marine als matroos van de operationele dienst nautische dienst (ODND). Op mijn eerste schip, een fregrat bestonden mijn werkzaamheden vooral uit diverse werkzaamheden op dek. Denk hierbij aan het laden en lossen van goederen en olie laden tussen schepen. Hiernaast was ik roerganger van het schip en tevens bestuurder van alle soorten kleine vaartuigen die ons schip met zich meevoer. Nadat dit schip uit dienst werd genomen werd ik overgeplaatst naar de mijnendienst.

Hier bestonden mijn werkzaamheden vooral uit het besturen van het schip en het zoeken naar mijnen via 2 sonarsystemen. Wat ik vooral nooit zal vergeten is de saamhorigheid en alles voor elkaar over hebben bij defensie. In de weekenden samen stappen, excursies doen en doordeweeks weer knallen in een mijnenveld zodat de vaarroutes voor scheen weer vrij zijn. Het waren lange dagen dag- en nachtdiensten, maar door de kameraadschap merkte je hier niets van. Ik ben dit helaas tot op de dag niet meer tegengekomen in de burgermaatschappij.

Bijdragen met mijn BOA werkzaamheden

Nadat ik was afgezwaaid bij de marine was het voor mij niet moeilijk om te aarden in de handhavingswereld. Ik heb destijds gekozen om in dienst te gaan om een steentje bij te dragen in deze wereld en dat gevoel heb ik ook gekregen door mijn werkzaamheden in de boa wereld. Ik had snel door destijds dat de handhaver van toen voornamelijk als parkeerwachter werd ingezet. Dit is niet echt het leukste onderdeel van onze werkzaamheden maar zijn wel nodig. Nadat ik dit enkele jaren had gedaan heb ik de beslissing genomen om mij verder te ontwikkelen om meer te kunnen betekenen voor een gemeente.

Specialiseren in de APV en bijzondere wetten

Om mijn werkzaamheden uit te breiden wou ik mij specialiseren in de APV en de bijzondere wetten.
Ik vind dat de boa momenteel vergeleken kan worden met de wijkagent van vroeger. Ik heb als wijk BOA veel kleine ergernissen en irritaties kunnen oplossen door aanwezig te zijn in de wijken. Door met de inwoners te spreken en goede afspraken te maken, heb ik het vertrouwen kunnen winnen en de mensen het idee kunnen geven, dat we er niet alleen zijn voor de bekende bekeuringen, maar dat we problemen konden oplossen.

Ruimte voor ontwikkeling

Ik heb voor diverse gemeentes mogen werken en heb van allen iets anders mogen opsteken. Ik heb vooral in midden Nederland gewerkt met convenanten zodat we elkaar in de kleinere dorpen konden ondersteunen. Hierbij heb ik met diverse collega’s een vriendschap opgebouwd die al meer dan 10 jaar is. Ik heb het altijd als prettig mogen ervaren dat ik de ruimte van gemeentes heb gekregen door trainingen en opleidingen om mijzelf te kunnen verbeteren. De gemeentes hebben uiteindelijk ook profijt hiervan gehad omdat ik dit kon omzetten naar de praktijk.

Advies die ik mijn BOA collega's meegeef:
Geloof in jezelf en je eigen kracht, maar wees bewust dat je niet alles kunt en durf dan hulp te vragen. Er is geen enkele handhaver die alle kennis draagt, maar samen kunnen we alles aan.

BOA coach Juriaan

Een stap terug doen als senior-handhaver

De laatste jaren ben ik actief geweest als senior-handhaver en heb hierin geprobeerd mijn kennis en ervaring te delen met nieuwe enthousiaste collega’s en met collega’s die al jaren op de werkplek zitten. Dit is niet altijd vlekkeloos verlopen maar soms moet je een stap terug doen om er weer 2 vooruit te zetten. Ik vind het vooral belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt en dat iedereen een stem heeft. Sparren en discussiëren horen in ons vak thuis maar op straat zijn we 1 front. Ik wil een ieder waar ik in het verleden mee gewerkt heb, bedanken voor zijn of haar inzet om mij te vormen in de persoon die ik vandaag ben.

Aan de slag als BOA coach

Mijn huidige functie houdt ook in dat in het veld mag blijven opereren. Ik ga soms mee met Ondermijningsacties op verzoek van gemeentes of het RIEC. Hierbij is mijn rol vooral om de collega’s te adviseren waar op te letten en borgen dat alles volgens de wet wordt uitgevoerd. Ik vind het leuk om de straat op te gaan met collega’s die net afgestudeerd zijn, maar nog de meters in de praktijk moeten maken. Mijn beloning na een dag op straat is als de collega aangeeft veel te hebben geleerd en dat ik zelf ook merk dat het wat gedaan heeft met de collega. Ik heb altijd verteld dat je van iedereen wat kan opsteken, van de beginnende student tot aan de collega die al 30 jaar in het vak zit. Ik vind dat je altijd open moet staan voor verandering omdat onze maatschappij nu eenmaal veranderd en dit effect heeft op de uitvoering van onze werkzaamheden. De rol van coach is essentieel in handhaving teams.

De coach is een vertrouwenspersoon. De coach is een vraagbaak voor het team. De coach zorgt voor rust in de gelederen. De coach zorgt voor een goede verbinding met de leidinggevenden. De coach maakt het werk makkelijker in de uitvoering.

Betrokkenheid vanuit MB-ALL

Ik ben niet graag een nummertje zoals iedereen en MB-ALL heeft mij dat gevoel nooit gegeven. De betrokkenheid door de managers op kantoor en de collega’s op de academie hebben mij nog meer gemotiveerd om nog verder te ontwikkelen, zodat ik dit kan overdragen aan de collega’s in het veld of in de klas. Ik ga elke dag met een glimlach naar het werk met de gedachte dat ik weer een dag mag. Ik word gemotiveerd om extra cursussen en trainingen te doen en hoef me nooit te vervelen.

Klik hier voor meer informatie