Skip to main content
Beleid en adviesBlogsOndermijning

Drugshandel op straat: een pleidooi voor een bestuursrechtelijke aanpak

Door 6 oktober 2022december 12th, 2022Geen reacties

Bart Levels is sinds november 2021 werkzaam bij MB-ALL als senior adviseur openbare orde en veiligheid. Hiervoor heeft hij ruim drie jaar gewerkt bij een gemeente met onder meer het aandachtsgebied ondermijning. Deze ervaring en zijn jarenlange werkervaring bij de politie zet hij graag in om op eigen wijze een bijdrage te kunnen leveren aan een veiliger en leefbaar Nederland. Hij plaatste een bericht op LinkedIn over veiligheidsvraagstukken die raken aan het dealen van drugs in de openbare ruimte. Daar kwamen zoveel reacties op dat wij deze discussie verder willen faciliteren. Zijn doel is om mensen van verschillende disciplines te mobiliseren om zo gezamenlijk te komen tot een (mogelijk) werkprotocol of een vernieuwende manier van werken. In dit interview legt uit wat hij precies voor ogen heeft.

Bart zijn ideeën zijn gericht op een integrale aanpak waarbij gemeenten en politie samen optrekken bij het bestrijden van drugshandel in de openbare ruimte. Vooral de rol van de toezichthouders biedt volgens hem kansen. Bart vertelt: “Bij Meld Misdaad Anoniem komen tientallen, zo niet honderden meldingen binnen van drugsoverlast. Echt heel veel.

In steeds meer gemeenten gaan deze meldingen zowel naar politie als naar de gemeente. Maar wie gaat er wat doen met die meldingen? De politie moet prioriteiten stellen en de anonieme meldingen zijn in de praktijk ook vaak lastig te checken. Gemeenten kunnen hierin zelf de regie pakken. Zij hebben BOA’s en toezichthouders op straat rondlopen. Die kunnen een rol spelen in het vooronderzoek. Door te signaleren en te rapporteren of mogelijk al de eerste aanzet te geven voor het aanleggen van een dossier.”

Heeft u interesse om met Bart mee te denken?

Meld je aan voor de sessie

De rol van toezichthouders bij drugsbestrijding

Vanuit de Algemeen Plaatselijke Verordening, de APV, is drugshandel op straat verboden. Dat betekent dat BOA’s die tevens zijn aangesteld als toezichthouder, bevoegd zijn om hierop toezicht te houden cq. te handhaven. Als het aan Bart ligt, krijgt dit toezicht een andere dimensie. “Volgens politiemethodes je toezichthoudende taak doen. Dat is wat ik voor ogen heb. Dat is voor iedereen nieuw en daarmee ook eng, maar het biedt mogelijkheden voor een effectievere manier om drugshandel op straat aan te pakken.” Hoe hij dit voor zich ziet, legt hij uit aan de hand van een voorbeeld. “Stel er komt een anonieme melding binnen over drugshandel bij een speeltuintje of de lokale supermarkt. Als toezichthouder kun je daar onopvallend gaan staan om te zien wat er gebeurt. Het gaat primair om waarnemen. Op een gegeven moment zie je een auto arriveren met geblindeerde ruiten, er is een contactmoment met iemand anders en er wordt wat over en weer gegeven. Je hebt een omschrijving van de mensen, je ziet het kenteken, je weet wat er is gebeurd. Vervolgens ga met je politie collega in contact. Die checkt de feiten en ziet bijvoorbeeld dat de eigenaar van de auto bekend is als dealer of afnemer. Je doet dan als toezichthouder eigenlijk een stukje politiewerk, een soort vooronderzoek.”. De politie kan deze informatie dan weer aanvullend op de rapportage van de toezichthouder aan de gemeente verstrekken.

“Volgens politiemethodes je toezichthoudende taak doen. Dat is wat ik voor ogen heb. Het biedt mogelijkheden voor een effectievere manier om drugshandel op straat aan te pakken.”

Bart Levels - Adviseur Veiligheid

Drugshandel aannemelijk maken

Wat moet dit gaan opleveren? Dat is natuurlijk de grote vraag. Bart licht toe: “Het ultieme resultaat voor mij zou zijn, is dat je aannemelijk kan maken dat er drugshandel heeft plaatsgevonden en op basis van het bestuursrecht dealers een last onder dwangsom kan opleggen. Via de APV kun je een boete opleggen maar daar schiet je in dit soort gevallen niet veel mee op. Een bonnetje van 100 euro boeit zo’n dealer niet. Dan kun je veel beter met een last onder dwangsom werken die veel hoger is. Maar de eerste stap is dat je samen met politie afspraken maakt over de verkregen informatie. Idealiter zou de informatie die toezichthouders aanleveren, versterkt worden door de politie en in een later stadium leiden tot oplegging van een last onder dwangsom of desgewenst een concrete aanhouding. ”

Andere skills nodig

We hebben het eigenlijk over een nieuwe categorie BOA’s. Een specifieke opleiding is noodzakelijk om dit werk te kunnen doen op deze manier. “Dit doe je niet zomaar, je bent heimelijk aan het werk, eigenlijk ben je een soort ‘undercover BOA’.” Drugs BOA zou wellicht ook nog een geschikte term zijn voor deze nieuw soort toezichthouders. Voorop staat de veiligheid van BOA’s die dit werk gaan doen. “In ieder geval moet je geen BOA’s uit je eigen gemeente op dit soort opdrachten zetten. Juist om BOA’s goed te beschermen is het belangrijk dat het BOA’s zijn van buiten de gemeente. De kans op bedreigingen is anders veel te groot.”

“Juist om BOA’s goed te beschermen is het belangrijk dat het BOA’s zijn van buiten de gemeente. De kans op bedreigingen is anders veel te groot.”

Bart Levels - Adviseur Veiligheid

Een werkprotocol ontwikkelen of mogelijkheden verkennen

Een nieuwe aanpak vraagt om onderzoek. Bart zou daarom graag met verschillende disciplines de mogelijkheden verkennen voor een dergelijke aanpak. “Ik heb echt veel reacties gehad op mijn LinkedIn bericht. Dat had ik niet verwacht. Mensen vinden hier wat van. Ze zijn ook sceptisch. Dat mag, maar ik denk dat het goed is om niet te focussen op alle mitsen en maren. Laten we het durven te proberen.” Bart hoopt de juiste personen te vinden die met hem om tafel willen zitten om het gesprek aan te gaan en daarna te onderzoeken of gezamenlijk tot een werkprotocol kan worden gekomen. “Als we het juiste gezelschap hebben, kunnen we echt tot iets moois komen. Iets dat werkt. Ik wil de burgemeester in zijn kracht zetten om ook echt wat te kunnen doen aan drugshandel op straat in zijn of haar gemeente. Er is veel meer mogelijk dan we vaak denken.”

Meld aan als geïnteresseerde:

MB-ALL ondersteunt Bart in dit initiatief om nader te kijken welke mogelijkheden we zien in de toepasbaarheid van het aanpakken van drugshandel voor; ambtenaren, juristen, adviseurs veiligheid, teamleiders van handhaving teams of senior BOA’s, wijkagent, toezichthouder of andere disciplines die vanuit het dagelijkse werk met deze zaken te maken heeft. Wij nodigen hen dan ook uit aan te melden voor deze sessie op 24 november De (fysieke)sessie zal plaatsvinden in Utrecht met de mogelijkheid digitaal aan te haken. Verdere informatie volgt na aanmelding.

Meld je nu aan voor de ronde tafel sessie: