Skip to main content
BlogsJuridisch Talentprogramma

Eerste werkervaring als Juridisch Talent

Door 22 maart 2022november 24th, 2022Geen reacties

Momenteel volg ik alweer een half jaar het juridische talentprogramma bij MB-ALL. Gelijktijdig met de start van het programma mocht ik ook als junior jurist aan de slag gaan bij de gemeente Goeree-Overflakkee op de afdeling Veiligheid en Handhaving.​

Juridische onderwerpen​

Hoewel ik geen bewoner van het eiland ben, Goeree-Overflakkee is tenslotte een eiland, ben ik er in een korte tijd achter kunnen komen welke bestuurlijke, maar vooral juridische kwesties er binnen de gemeente spelen. De juridische onderwerpen lopen uiteen van messen bezit door jongeren op straat tot bestuurlijke handhaving bij illegale feesten tijdens de jaarwisseling. 

Praktijk​

Als net afgestudeerde jurist ben je vooral gewend om casussen die een docent heeft bedacht stapsgewijs op te lossen. Bij de beantwoording van die casussen probeer je je antwoord naar wens van de docent te formuleren. Je schrijft dus op wat jij denkt dat de docent wil horen.  Als handhavingsjurist is dat, niet geheel onverwachts, net even anders.

Het nemen van beslissingen​

Als handhavingsjurist neem je veelal besluiten die nadelig zijn voor degene aan wie dat besluit is gericht. Een overtreder zit namelijk niet te wachten op een bestuurlijke boete of een dwangsom. 

Motivatie

Bij het nemen van een dergelijk besluit is het de kunst om deze zo te motiveren dat het voor de overtreder duidelijk is waarom jij dat besluit hebt genomen. Hierbij neem je het algemene belang van de openbare orde en veiligheid in de gemeente als uitgangspunt. Hoewel ik het dienen van het algemene belang in een gemeente een mooi streven vind, blijft het altijd een uitdaging om een duidelijk goed gemotiveerd besluit te nemen. Die uitdaging ga ik graag aan.

Ontwikkeling

Voorlopig ben ik nog tot juni werkzaam bij de gemeente Goeree-Overflakkee. In die tijd hoop ik mij als jurist en jonge professional verder te ontwikkelen.