Skip to main content
BlogsBOA'sToezicht

Evenementenonderzoek in Amsterdam: Tevredenheid en overlast

Door 30 mei 2024juni 4th, 2024Geen reacties

“Een overgrote meerderheid van de Amsterdammers vindt het evenementenaanbod in de stad een verrijking en mist niks in het aanbod. Echter is er in het afgelopen jaar een groeiende groep die overlast hebben gehad van evenementen in de wijk.”

Onderzoek naar evenementenbeleid

Evenementenwethouder Touria Meliani heeft een onderzoek uitlaten voeren, om te kijken hoe Amsterdammers kijken naar het evenementenbeleid van de stad. Het doel van het onderzoek is om in beeld te brengen waar behoefte aan is en dit te gebruiken bij het ontwikkelen van een nieuw evenementenbeleid dat vanaf 2026 van kracht zal zijn.

Tevreden en overlast bij Amsterdammers

Een grote meerderheid van de Amsterdammers, namelijk acht op de tien, bezoekt regelmatig evenementen en is tevreden met het huidige aanbod. En missen niks in het aanbod. Ondanks dat zeventig procent het evenementenaanbod een verrijking voor de stad vinden, ervaren ze soms overlast van evenementen. Maar ze accepteren dit als een bijbehorend aspect. “Overlast is een belangrijke reden voor de gemeente om meer te willen sturen op evenementen en daarom wordt er ook expliciet naar gevraagd in het onderzoek.” Meldt het parool.  Drie op de tien Amsterdammers hebben in het afgelopen jaar overlast ervaren, voornamelijk vanwege geluid, achtergelaten rotzooi, en toegenomen parkeerdruk in de wijk.

Toename van overlast

In vergelijking met vijf jaar geleden is er een toename in het percentage Amsterdammers dat hinder ervaart van evenementen. Tegelijkertijd zeggen de onderzoekers dat “de overlast relatief is, ten opzichte van bijvoorbeeld verkeersoverlast, horeca of vliegverkeer.” Het onderzoek is uitgevoerd onder 1300 representatieve Amsterdammers en er zijn acht groepsgesprekken gehouden. Respondenten die iets missen in het evenementenaanbod noemen vaak kleinschaligheid en buurtevenementen als wenselijk. Ongeveer en kwart van de respondenten vindt dat er meer evenementen in de wijk moeten plaatsvinden.

Nieuw evenementenbeleid

Wethouder Meliani concludeert uit het onderzoek dat hoewel evenementen niet voor iedereen een feest kan zijn, er wel een breed draagvlak is voor het evenementenbeleid van de stad. Er wordt alsnog een nieuw beleid voorgesteld omdat de beschikbare locaties in de stad schaars zijn, mede vanwege capaciteitsproblemen bij vergunningverlening en handhaving.  Het doel van een nieuw beleid is om meer grip te krijgen op het evenementenaanbod, onder andere door in gesprek te gaan met omwonenden en organisatoren voor een aanvaardbaar niveau van overlast.

Het nieuwe beleid moet meer ruimte bieden voor nieuwkomers en kleinschaligere festivals, die beter aansluiten bij de behoeften van alle Amsterdammers. De Amsterdammer vindt dat het huidige evenementenbeleid al in zeer grote mate voldoet, blijkt uit onderzoek. Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat, moet het nieuwe beleid in 2026 ingaan.

Veilig evenementenbeheer met MB-ALL

MB-ALL biedt ondersteuning bij vergunningverlening en handhaving van evenementen, wat essentieel is voor het implementeren van nieuw evenementenbeleid en het waarborgen van veiligheid en overlast. Onze boa’s en toezichthouders kunnen worden ingezet om de handhaving te versterken, waardoor de gemeente Amsterdam effectief kan optreden om een positieve ervaring voor zowel bezoekers als omwonenden te waarborgen. Daarnaast beschikken we ook over vergunningverleners die expertise bieden op het gebied van evenementenvergunningen, waardoor we een uitgebreid scala aan diensten kunnen leveren om de evenementen in Amsterdam soepel te laten verlopen.

Meer bekijken over toezicht bij evenementen