Skip to main content
BlogsJuridisch

Juridische Handhaving in Dordrecht

Door 18 februari 2024februari 27th, 2024Geen reacties

Burcu is een toegewijde jurist die haar expertise inzet als onderdeel van het toezichts- en handhavings team bij de gemeente Dordrecht. Haar dagelijkse werkzaamheden omvatten onder andere het verstrekken van juridisch advies, het controleren van rapportages van handhavers en politie, en het initiëren van handhavingsprocedures indien nodig. Met een scherp oog voor detail en een diepgaand begrip van lokale wet- en regelgeving, draagt Burcu bij aan het waarborgen van wettelijke naleving binnen de gemeente.

"Sinds kort ben ik daarnaast privacy ambassadeur. Dat betekent dat collega’s bij mij langskomen om uit te zoeken wat aan de hand van AVG-wetgeving verstandig is om wel en niet te doen."

BurcuHandhavingsjurist MB-ALL

In mijn rol als jurist toezicht en handhaving bij de gemeente Dordrecht, speel ik een essentiële rol. Ik voorzie het team, coördinatoren en de manager van juridisch advies op diverse terreinen, van verkeers- tot drugsoverlast en van de winkeltijdenwetverordening tot privacywetgeving. Recentelijk ben ik ook aangesteld als privacy ambassadeur, wat betekent dat collega’s bij mij komen voor advies met betrekking tot de AVG-wetgeving. Daarnaast onderhoud ik nauw contact met het Juridisch Kenniscentrum, een centrum vanuit het samenwerkingsverband Drechtsteden waar ik veel mee samenwerk.

Verantwoordelijkheden: sturen op naleving en handhaving

“Mijn specifieke verantwoordelijkheden omvatten het verstrekken van zowel gevraagd als ongevraagd juridisch advies. Soms is het belangrijk om in overleggen een juridisch perspectief toe te lichten om collega’s bewust te maken van wat wel en niet kan en mag. Daarnaast controleer ik rapportages die handhavers of politie aanleveren en start ik handhavingsprocedures op indien nodig. Ook het opleggen van lasten onder dwangsom en bestuursdwang behoort tot mijn taken.”

Communicatie: samenwerking en afstemming

“Ik werk nauw samen met verschillende afdelingen en instanties, zowel binnen als buiten de gemeente. Op het gemeentehuis onderhoud ik dagelijks contact met collega’s van het bedrijfsbureau, het Juridisch Kenniscentrum, en andere relevante afdelingen. Daarnaast heb ik regelmatig overleg met externe instanties zoals de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de politie.”

Uitdagingen: omgaan met complexiteit en weerstand

“Het handhaven van regelgeving brengt diverse uitdagingen met zich mee, met name bij het innen van lasten onder dwangsom bij overtreders en het omgaan met weerstand van betrokken partijen. Ik streef naar een doortastende aanpak en een heldere communicatie om deze uitdagingen effectief aan te pakken.”

Juridische aspecten: de kern van handhaving

“Relevante wet- en regelgeving vormen de basis van mijn werk. Van de APV tot de Awb, een grondig begrip van deze juridische kaders is cruciaal voor een effectieve handhaving binnen de gemeente.”

Professionele ontwikkeling: streven naar continu leren

“Ik blijf voortdurend op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving door het volgen van nieuws, relevante blogs en jurisprudentie. Daarnaast neem ik deel aan team- en managementoverleggen en volg ik regelmatig vakinhoudelijke trainingen en cursussen om mijn expertise verder te ontwikkelen.”

Persoonlijke ervaring en advies: een blik op de toekomst

“Mijn huidige opdracht bij de Gemeente Dordrecht biedt niet alleen een inhoudelijk uitdagende rol, maar ook een stimulerende werkomgeving waarin ik mezelf kan ontwikkelen. Voor anderen die overwegen bij MB-ALL te komen werken, raad ik aan om de mogelijkheden voor persoonlijke groei te benutten en te profiteren van de ondersteunende structuur die het bedrijf biedt.”

MB-ALL als bakermat voor juridisch talent

MB-ALL staat aan de wieg van menig carriere in de Fysieke Leefomgeving, doorlopend kijken recruiters en accountmanagers waar kwaliteiten, ambities of competenties liggen. We hebben een ambitie om de juiste mensen op de beste plekken te krijgen en hen te helpen in de ontwikkeling. Misschien wel voor de doorgroei van jou?

Bekijk jouw volgende carrièrestap via MB-ALL