Skip to main content
Beleid en adviesBlogsvluchtelingenopvang

Martijn Verstappen, Senior Adviseur Veiligheid

Door 14 juni 2022september 12th, 2022Geen reacties

Begin maart startte ik als coördinator van de crisisorganisatie Hart van Brabant, één van de drie districten in de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
In de eerste week vroeg het district of ik ook de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kon coördineren voor de 8 gemeenten in Hart van Brabant. Graag, want oorlogsvluchtelingen verdienen rust en ruimte om te herstellen, te verwerken en elkaar te (onder)steunen.

Hectische start

De eerste weken stonden in het teken van het zoeken, inrichten en opstarten van gemeentelijke opvanglocaties. Geen sporthallen, maar duurzame locaties waar vluchtelingen langdurig (6+ maanden) kunnen verblijven. Waarbij zij huisvestingszekerheid hebben, hulp nabij is en verbinding met de samenleving mogelijk is. Een hectische start. Op de schouders van de centrumgemeente richtte Hart van Brabant in korte tijd een crisisnoodopvang (hotel), districtelijk koppelpunt en meerdere gemeentelijke opvanglocaties in. Er ontstond direct overzicht, rust en mogelijkheden om de opvangcapaciteit uit te breiden naar 1000+.. Nu, twee maanden later, huisvest de veiligheidsregio ruimt 2000 vluchtelingen, en breidt zij deze capaciteit de komende twee weken uit met nogmaals 900 plekken. Eervol om daar als coördinator een bijdrage bij te leveren.

“De eerste weken stonden in het teken van het zoeken, inrichten en opstarten van gemeentelijke opvanglocaties.”

Martijn Verstappen - Adviseur Veiligheid

Coördineren

Organisaties en mensen zijn tot veel meer in staat dan ze in eerste instantie zelf denken. Door de grote regionale opgave behapbaar te maken, dagelijks te vertalen naar districtelijke en lokale opgaven en heldere lijnen uit te zetten, verwachtingen en vertrouwen uit te spreken, krijg je de klus samen geklaard. Petje af voor alle gemeenten die samen deze enorme opgave doen lijken alsof het een koud kunstje is.