Skip to main content
Beleid en adviesBlogsJuridischSociaal domein

Bianca : Meer dan een beleidsadviseur zijn

Door 28 mei 2023november 23rd, 2023Geen reacties

Na lang twijfelen heeft Bianca besloten haar baan bij de gemeente Ede in het Zorg en Veiligheidshuis op te zeggen. “Ik was uitgeleerd en merkte al langere tijd dat ik niet meer uitgedaagd werd. Met een beetje zoeken op internet ben ik MB-ALL tegengekomen. In mijn nieuwe baan wilde ik aan de slag met nieuwe inhoud om opnieuw uitgedaagd te worden. Dat was per slot van rekening een belangrijke reden om het Zorg en Veiligheidshuis te verlaten. Gelukkig heb ik dat bij MB-ALL gevonden.” 

Starten als beleidsadviseur

Mijn eerste opdracht sloot meteen bij deze wens aan! Ik ging aan de slag als beleidsadviseur Onderwijs en Jeugd bij een middelgrote gemeente. Ik had geen ervaring op inhoud, maar het netwerk onderhouden en het verbinden, het samenwerken in een bestuurlijke – en politiek gevoelige setting was me niet vreemd. Dat moest dus wel goed komen!

Ik heb in 3 maanden zo veel geleerd! Ik heb een nieuwe verordening door de gemeenteraad geloodst, wethouders geadviseerd, ervaring opgedaan met voorbereiden, bijwonen en uitwerken van bestuurlijke overleggen, B&W nota’s geschreven, raadsvoorstellen geformuleerd, subsidies toegekend en beschikkingen opgesteld. De dossiers Onderwijs en Jeugd zijn zo breed en onderwerpen zo interessant dat ik de opdracht nog wel een aantal maanden wilde uitvoeren. Alleen had de gemeente inmiddels iemand gevonden voor structureel gevonden. Maar goed dat hoort ook bij detachering. 

Zorg en veiligheidshuis

Op dit moment werk ik aan 2 opdrachten in de combinatie 20 en 16 uur per week. In een Zorg en Veiligheidshuis ben ik Voorzitter van de jeugdtafel; de Jeugdbeschermingstafel en de Regionale Experttafel jeugd. Een hele leuke opdracht waar ik opnieuw veel leer. Bij beide tafels zijn ouders en soms ook de jeugdige zelf aanwezig. Deze vaak gevoelige en ingewikkelde gesprekken waar emoties soms hoog oplopen mag ik allemaal in goede banen leiden.

Ontwikkelingsbedreigingen, onveilige opvoedsituaties, opvoed- en gedragsproblematiek, vechtscheidingen waardoor kinderen in de knel of in een loyaliteitsconflict terecht komen, LVB-problematiek, verslavingsproblematiek, het komt allemaal voorbij.  Soms moesten we na afloop van zo’n gesprek even napraten om af te blazen!  

Naast opdracht werkzaam bij GGD als Projectleider

Naast deze opdracht werk ik maar liefst 2 jaar, 16 uur per week bij een GGD als projectleider binnen de Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag. Het centrale thema is dat we in deze regio een Vangnet willen hebben voor Personen met Onbegrepen gedrag met een sterkere focus op preventie en vroeg signalering. Binnen deze opdracht ben ik verantwoordelijk voor: 

  1. Regionale inzet van Wijk-GGD en onderzoek de mogelijkheden om deze financieel structureel te borgen

Er komen regionaal in toenemende mate signalen en meldingen binnen over een groeiende groep mensen die moeite heeft om te functioneren in de huidige samenleving. Dit uit zich in onbegrepen of overspannen gedrag, variërend in uitingsgradaties en dit kan zowel in de publieke ruimte als in de persoonlijke levenssfeer tot zorg of acuut gevaar voor zichzelf en/of leefomgeving leiden. Veelal wordt de politie ingezet. Vanuit problematiek veroorzaken deze mensen “gedoe” dat niet bij de politie thuishoort. Repressie past niet bij deze doelgroep, zij hebben hulp nodig.  

De Wijk-GGD’ er werkt lokaal als verbindingsofficier in het netwerk van veiligheid en zorg en gaat zo snel als mogelijk op mensen met onbegrepen gedrag af om escalaties te voorkomen. Door in een vroeg stadium samen met de keten te bepalen, welke aanpak en zorg deze persoon nodig heeft, vermindert de inzet van politiecapaciteit substantieel. Doelstelling van de inzet van de Wijk GGD’ er is om deze in te zetten als een schakel binnen het sociale domein in het kader van een preventieve aanpak.  

  1. Realiseer een Time-out, Respijt of opvangvoorziening

Er is een lacune in voorzieningen voor mensen met onbegrepen gedrag, nl. het ontbreken van time-out, respijt en opvangvoorzieningen voor de kwetsbare mensen in de regio. Zorgpartijen en ervaringsdeskundigen die een crisis hebben doorgemaakt vragen om een tijdelijke plek waar ze tot rust kunnen komen. Ervaringsdeskundigen die een crisissituatie hebben doorgemaakt geven aan dat zij ergens tot rust hadden kunnen komen de crisis hoogstwaarschijnlijk voorkomen had kunnen worden. Daarnaast zien hulpverleners zowel in extra- als in intramurale settingen spanningen en onrust oplopen waarbij ze geen alternatieve tijdelijke plek hebben welke mogelijk bij zou dragen aan de-escalatie van de situatie. De politie bemerkt dat er een tekort aan opvangmogelijkheden is, vooral buiten kantoortijden. Er is behoefte aan een time-out voorziening waar de regio gebruik van moet kunnen maken. 

Waardevolle kennis en ervaring

In mijn vorige baan heb ik ervaring opgedaan in de ketensamenwerking over Personen met Onbegrepen gedrag. Het aanjagen van de samenwerking in de keten tussen partijen die van nature elkaar niet gemakkelijk vinden en het mogelijk maken van juist die samenwerking, zodat kwetsbare mensen een vangnet hebben waar ze op terug kunnen vallen is hartstikke mooi werk! Dat ik deze kennis en ervaring voor verschillende organisaties mag inzetten vind ik heel waardevol.

Geen moment heb ik spijt gehad van mijn keuze om voor MB ALL te gaan werken! Ik heb in de afgelopen 6 maanden zo veel geleerd en wordt weer uitgedaagd op de inhoud. Kom jij ons team binnen het Sociaal Domein versterken?  

Kennis en expertise op het gebied van het Sociaal Domein

Wij zijn expert op het gebied van toezicht en handhaving. Advies, beleid, opleidingen en trainingen en ondersteuning op uitvoerend niveau, nu ook op het gebied van het sociaal domein; we hebben de juiste kennis én de juiste mensen in huis om u volledig te ontzorgen. Onze professionals zijn inzetbaar op detacherings- en projectbasis en gespecialiseerd in de volgende vraagstukken:

Lees meer over het Sociaal Domein