Skip to main content
Blogsvergunningverlening

Opleiding Omgevingswet; de kop is eraf!

Door 18 mei 2021augustus 17th, 2022Geen reacties

De Omgevingswet komt eraan. Op 1 januari 2022 treedt de wet naar verwachting in werking. Het doel is om onder meer de regels voor de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen: van een wirwar aan regels naar een inzichtelijk en voorspelbaar stelsel dat eenvoudig is in gebruik. Dat is de opzet. Maar eenvoudig is deze transitie (nog) niet.

Vandaar dat wij bij MB-ALL zijn gestart met de interne opleiding Omgevingswet om ervoor te zorgen dat we alle ‘ins & outs’ kennen. Inmiddels hebben we de eerste module achter de rug. Ik deel graag de highlights met jullie.

Uitgangspunten Omgevingswet

De eerste twee trainingen stonden in het teken van de uitgangspunten van de Omgevingswet. Dat zijn er vier: het omgevingsrecht inzichtelijk maken, de fysieke leefomgeving centraal stellen, meer ruimte voor lokaal matwerk en een snellere besluitvorming. Ik zal over al deze punten kort iets vertellen.

Inzichtelijk maken van het omgevingsrecht

De nieuwe wet heeft als doel om het omgevingsrecht inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijker te maken. Op dit moment gelden ruim twintig verschillende wetten. Deze worden straks gebundeld tot één wet, waardoor er dus minder regels nodig zijn. Hierdoor kan de wetgever de regels duidelijker en overzichtelijker opschrijven.

“Vandaar dat wij bij MB-ALL zijn gestart met de interne opleiding Omgevingswet om ervoor te zorgen dat we alle ‘ins & outs’ kennen. Inmiddels hebben we de eerste module achter de rug.”

Fysieke leefomgeving centraal

Het begrip fysieke leefomgeving bepaalt het bereik van de Omgevingswet. Het gaat bijvoorbeeld over bouwen, natuur, milieu en cultureel erfgoed. De fysieke leefomgeving staat op een samenhangende manier centraal in beleid, besluitvorming en regelgeving.

Ruimte voor lokaal maatwerk

De Omgevingswet biedt overheden meer bestuurlijke afwegingsruimte. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld op een bepaalde plek soepelere regels hanteren dan op hoger niveau is vastgesteld. De wet beoogt een versterking van de positie van decentrale overheden, volgens het principe ‘decentraal, tenzij’. Dit houdt in dat gemeenten bevoegd zijn om regels op te stellen, tenzij er een overkoepelend belang is. Dit is voor gemeenten een belangrijk winstpunt van de Omgevingswet.

Snellere besluitvorming

De impact van de Omgevingswet op de besluitvorming is behoorlijk. De duur wordt sterk ingekort. Voor veel vergunningen gaat de reguliere procedure gelden met een beslistermijn van 8 weken. Met als winstpunt dat initiatiefnemers sneller weten waar ze aan toe zijn.

De kop is eraf. We hebben nog vijf modules tegoed. De eerstvolgende module heeft als titel: ‘Van vergunningverlening naar algemene regels’. Ik kijk er naar uit om samen met mijn collega’s nog meer te leren over de Omgevingswet!

Marike

Jurist bij MB-ALL