Skip to main content
BlogsBOA'sOpleidingscentrum

Parkeerhandhaving: Een kijkje achter de schermen bij coördinator Kim

Door 13 mei 2024mei 22nd, 2024Geen reacties

Parkeerhandhaving draait om efficiëntie en effectiviteit. Om inzicht te krijgen in dit vakgebied, spraken we met Kim, coördinator van de parkeerhandhaving bij MB-ALL. Om haar werkzaamheden en de meerwaarde van onze aanpak van parkeerhandhaving te delen, is hieronder het verhaal van Kim te lezen.

Achtergrond en introductie parkeerhandhaving

Kim, 24 jaar oud, begon na haar opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) als BOA op straat. Na een jaar bij de gemeente maakte ze de overstap naar MB-ALL. Haar carrière bracht haar bij het team parkeerbezwaren, waar ze na haar verlof terugkeerde en uiteindelijk opklom tot coördinator van de parkeerhandhaving. Met passie en toewijding leidt ze nu een enthousiast team.

Rol en verantwoordelijkheden

Als coördinator vormt Kim de schakel tussen de gemeente en MB-ALL. Ze zorgt ervoor dat het team soepel kan werken en draagt de verantwoordelijkheid voor de parkeer(na)heffingen en bezwaren binnen de gemeente. Haar dag begint met het doornemen van e-mails, waarbij ze bijzondere aandacht besteedt aan ingebrekestellingen die binnen twee weken moeten worden afgehandeld. Daarna controleert ze het werk van haar collega’s om fouten te voorkomen en neemt ze zelf beslissingen over bezwaarschriften.

Uitdagingen en beloningen

Een van de grootste uitdagingen voor Kim is het maken van een goede uitspraak die zowel voor de burger als voor de gemeente rechtvaardig is. Het onderbouwen van deze uitspraak en zorgen voor de juiste documentatie zijn essentieel voor een eerlijk oordeel. Waar ze het meest voldoening uit haalt in haar rol, is de samenwerking tussen de gemeente en MB-ALL, en het creëren van een hecht team dat uitstekend werk levert.

Samenwerking en integratie

Om parkeerhandhaving naadloos te integreren in de gemeentelijke processen, werkt Kim nauw samen met lokale ambtenaren en verschillende afdelingen. Goede communicatie en afstemming zijn cruciaal om bezwaren op de juiste manier af te handelen en te zorgen voor een soepele samenwerking.

Betrokkenheid van het Team

Openheid en eerlijkheid zijn essentieel binnen het team van Kim. Ze deelt regelmatig updates en feedback van de gemeente, en zorgt ervoor dat haar team zich gehoord en gewaardeerd voelt.

Burgerschap en Klantenservice

Hoewel direct contact met burgers beperkt is, streeft Kim naar een positieve ervaring voor hen. Ze staat open voor vragen en feedback, en gaat in gesprek met burgers om hen te informeren over beslissingen en uitspraken.

Kim haar toewijding aan de rol als coördinator van parkeerhandhaving bij MB-ALL is kenmerkend. Met haar teamgerichte aanpak zet ze zich in voor een eerlijke en effectieve handhaving van parkeerregels, waar zowel de gemeente als de burgers baat bij hebben.

Parkeerhandhaving en bezwaren bij MB-ALL

Bij MB-ALL wordt zorgvuldig omgegaan met parkeerbezwaren van burgers. Kim en haar team nemen de tijd om bezwaren grondig te behandelen en onderzoeken. Ze zorgen voor een eerlijke afhandeling, waarbij de belangen van zowel de burger als de gemeente worden gerespecteerd.

Meer weten over hoe MB-ALL parkeerhandhaving aanpakt en bijdraagt aan een veiligere en rechtvaardige samenleving?

Bekijk hier meer over parkeerhandhaving!