Skip to main content
Beleid en adviesBlogs

Terugblik op een succesverhaal van integrale aanpak rond de jaarwisseling

Door 20 januari 2021april 14th, 2021Geen reacties

Na een zeer onrustig verlopen jaarwisseling 2019 en 2020 in de wijk Hoge Vucht in Breda is ervoor gekozen om naast het algemene (stedelijke) plan voor de aanpak van de jaarwisseling (‘de Basis op Orde) specifiek in te zoomen op de wijk waar het vorig jaar behoorlijk uit de hand is gelopen; Hoge Vucht.

Kwetsbare wijk

De wijk Hoge Vucht is een wijk met hoogbouw in het noorden van de stad. De wijk is heel divers, er wonen verschillende culturen en naast de kenmerkende hoogbouw zijn er ook rijtjeshuizen met tuintjes. In ambtelijk jargon wordt de wijk aangeduid als kwetsbare wijk. De wijkbewoners vinden het een vervelende term; zij zijn trots op hun wijk en vinden het vervelend dat de wijk vaak negatief in het nieuws komt. Er gebeuren namelijk ook heel veel mooie dingen in de wijk, dit sneeuwt helaas onder door het gedrag van een groep overlastgevende en criminele jongeren. Er zijn signalen van drugscriminaliteit en andere vormen van ondermijning. Hoge Vucht komt vaak negatief in het nieuws en in de aanloop naar de jaarwisseling lag de wijk onder het vergrootglas van de journalistiek.

 “In de aanloop naar de jaarwisseling is er ingezet op een strak gestuurde integrale aanpak langs 3 sporen: strafrecht, bestuursrecht en preventie.”

Integrale aanpak

In de aanloop naar de jaarwisseling is er ingezet op een strak gestuurde integrale aanpak langs 3 sporen: strafrecht, bestuursrecht en preventie. Kort gezegd komt de aanpak erop neer dat de criminele elementen daar waar mogelijk zoveel mogelijk van straat zijn gedurende de jaarwisseling door het strafrecht in te zetten. Een goed samenspel in de driehoek gemeente, politie en Openbaar Ministerie is daarvoor van belang. Daar waar mogelijk zijn bovendien gebieds- en groepsverboden opgelegd en ook is er een veiligheidsrisicogebied ingesteld in de Hoge Vucht. Jongeren konden rekenen op een stevig stopgesprek in het bijzijn van hun ouders en de zichtbare inzet van politie en handhaving op straat startte weken voor de jaarwisseling. Tenslotte is er bijzonder veel inzet gepleegd om te voorkomen  dat jongeren zouden gaan rellen door hen letterlijk een alternatief te bieden. Er zijn sport- en spelactiviteiten georganiseerd in de kerstvakantie en tijdens de jaarwisseling. Ondanks de corona-maatregelen hebben maatschappelijke partners en bewoners alles op alles gezet om jongeren binnen te halen en binnen te houden gedurende de jaarwisseling. Deze mix van maatregelen binnen een strak aangestuurd project heeft zeker eraan bij gedragen dat de jaarwisseling in de Hoge Vucht dit jaar rustig is verlopen.

Monique ten Dam

Adviseur Veiligheid bij MB-ALL