Skip to main content
BlogsJuridisch

Toeristische verhuur van woningen

Door 13 april 2022april 14th, 2022Geen reacties

Het is algemeen bekend dat er een flink tekort is aan woningen in Nederland. Het bouwen van nieuwe woningen kost veel tijd, ook vanwege de juridische procedures die doorlopen moeten worden. Maar er is nog een manier om woningen (opnieuw) toe te voegen aan de woningvoorraad.

Zeker in toeristische gebieden zijn veel woningen onttrokken aan de woningvoorraad, doordat woningen een groot deel van het jaar of zelfs het hele jaar door worden verhuurd voor toerisme. Op sites als Airbnb en Booking worden in toeristische gemeenten vele honderden woningen aangeboden voor toerisme. Vaak gaat het om woningen van investeerders en zijn er geen bewoners van de woning. Bijkomend probleem is dat de toeristische verhuur regelmatig overlast voor omwonenden oplevert. ​ ​

Wet Toeristische verhuur vervangt Huisvestingswet

In 2021 is de Huisvestingswet gewijzigd met de Wet toeristische verhuur. Gemeenten hebben sindsdien de mogelijkheid om in de Huisvestingsverordening de toeristische verhuur van woonruimten aan banden te leggen. Er kan bijvoorbeeld bepaald worden dat toeristische verhuur alleen na registratie bij de gemeente nog mag plaatsvinden. Ook kan worden bepaald dat verhuur aan toeristen voor een bepaald maximum aantal nachten per jaar mogelijk is, bijvoorbeeld als de hoofdbewoners zelf op vakantie zijn. De verhuringen moeten dan vooraf aan de gemeente worden gemeld. ​

Als de regels over toeristische verhuur door de gemeenteraad in de Huisvestingsverordening zijn opgenomen, is het van belang hier duidelijk over te communiceren naar de inwoners. Daarmee kan wellicht al een flink deel van de toeristische verhuur worden beperkt. Daarnaast is het uiteraard ook belangrijk dat er toezicht en handhaving plaatsvindt. Heeft iedereen die zijn woning aanbiedt wel een registratienummer bij de gemeente aangevraagd? Worden de verhuringen aan toeristen vooraf gemeld bij de gemeente? En is de woning per kalenderjaar niet meer nachten verhuurd aan toeristen dan is toegestaan? ​ ​

Handhaving van toeristische verhuur van woonruimten

MB-ALL kan de toezicht en handhaving voor de gemeente uitvoeren. Ik ben inmiddels voor twee gemeenten projectleider bij de toezicht en handhaving van toeristische verhuur van woonruimten. Dit zijn leuke opdrachten, waarbij intensieve samenwerking met veel collega’s is vereist. Met een projectleider, handhavingsjuristen, toezichthouders en administratief medewerkers kunnen wij de gemeente geheel ontlasten. We analyseren de beschikbare gegevens en maken vervolgens lijsten van adressen die de toezichthouders gaan bezoeken. Als uit de controles blijkt dat sprake is van toeristische verhuur in strijd met de regels, leggen we een bestuurlijke boete of last onder dwangsom op. ​ ​

En de toeristen? Die zijn uiteraard nog van harte welkom in hotels, bed&breakfasts en op recreatieparken, zonder dat dat ten koste gaat van de beschikbare woningvoorraad. ​Wilt u meer weten over de handhaving van toeristische verhuur van woonruimten en hoe MB-ALL uw gemeente daarbij kan ondersteunen? Neem dan contact op met Elizabeth Schuurman 06-82313101​

Arjan Steenbergen

Handhavingsjurist bij MB-ALL