Skip to main content
BlogsJuridischvergunningverlening

Menno: Begonnen als vergunningverlener, maar nu aan de slag als handhavingsjurist.

Door 5 oktober 2023Geen reacties

Collega Menno is flink aan de weg aan het timmeren in zijn carrière. Na een jaar als vergunningverlener te hebben gewerkt bij de gemeente Breda, was het voor Menno tijd om de vergunningaanvragen om te wisselen voor de handhavingsdossiers. In Friesland mocht hij zijn eerste meters als handhavingsjurist maken!

De start van mijn carrière

Bij de gemeente Breda ben ik begonnen als ondersteuning voor de vergunningverleners. Ik heb de ambitie om mij zoveel mogelijk te ontwikkelen binnen de handhaving omtrent ruimtelijke ordening. Het werk als vergunningverlener zag ik als een goede opstap om inzicht in het rechtsgebied te krijgen. Na een aantal maanden als ondersteuning gewerkt te hebben, heb ik zelfstandig als vergunningverlener gewerkt.

Aan de slag als handhavingsjurist

Toen ik net aan deze opdracht begon als beginnend handhavingsjurist, zat ik vol enthousiasme en nieuwsgierigheid! Met een jong team juristen konden we veel dossiers oppakken en kreeg ik zelf veel vrijheid om zaken op te pakken. Vanaf het begin werd er vanuit alle kanten aan je getrokken om ieders belang te behartigen. Hierdoor leer je snel afwegingen te maken of je als gemeente actief de handhavingsinstrumenten moet inzetten of juist een afwachtende benadering moet hanteren.

Handhaving in de praktijk

Als handhavingsjurist ben ik verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de regels en voorschriften die van toepassing zijn binnen de gemeente Smallingerland. Dit omvat een breed scala aan onderwerpen, zoals bouwvoorschriften, milieuregelgeving, openbare orde en veiligheid, en ruimtelijke ordening. Mijn rol bestaat uit het controleren of burgers en bedrijven zich aan deze regels houden en indien nodig handhavend optreden.

Dagelijkse taken

Mijn dag begint meestal met het doornemen van nieuwe meldingen en klachten die zijn binnengekomen. Dit kan variëren van illegale bouwactiviteiten tot geluidsoverlast of overtredingen van vergunningsvoorschriften. Vervolgens bespreek ik met de toezichthouder of het nodig is om de situatie te inspecteren en waarnemingen te verzamelen. Ik werk nauw samen met andere afdelingen binnen de gemeente, zoals stedenbouwkundigen en milieuadviseurs, om de situatie volledig te begrijpen en de juiste juridische stappen te kunnen nemen. De juridische stappen kunnen variëren van het uitvaardigen van een waarschuwing of een last onder dwangsom.

Naast meldingen en klachten behandelde ik ook handhavingsverzoeken die tot de bezwarencommissie konden doordringen. Elk verzoek bracht unieke uitdagingen met zich mee. Het proces omvatte het grondig onderzoeken van de situatie, het verzamelen van waarnemingen en het raadplegen van relevante wet- en regelgeving om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Als handhavingsjurist verbonden aan MB-ALL

Ondanks dat ik fulltime voor de gemeente heb gewerkt, blijft MB-ALL nog steeds betrokken. Wanneer je vragen hebt, staan al je collega’s klaar. Ook worden er nog regelmatig trainingen en modules gegeven waardoor je kennis up-to-date blijft.

Zo zijn mijn eerste 10 maanden als handhavingsjurist voorbijgevlogen. Met veel ervaring op zak kijk ik uit naar de volgende gemeente om mee samen te werken. Heeft u versterking nodig met juridisch advies in handhavingsdossiers?

Bekijk onze juridische diensten