Auteur: Hannah Kral

Veilig uitgaan: hoe blijf je koning(in) van de nacht?

In het kader van de Week van de Veiligheid organiseerde het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) op 10 oktober 2019 een landelijke bijeenkomst. Dit jaar was het thema ‘Veilig uitgaan’. De vraag die deze dag centraal stond was: hoe houd je de nacht veilig en plezierig voor alle betrokken partijen? Het is een vraagstuk waar niet alleen de publieke sector mee worstelt (zoals het CCV zelf, de politie en gemeentes), maar ook de private sector (denk hierbij in eerste instantie aan de lokale horecaondernemers) heeft er wekelijks, dan niet dagelijks, mee te maken.

Gedurende de dag werd duidelijk dat geen van de hierboven genoemde partijen het landelijke probleem alleen kan oplossen. De politie kan niet zonder de toezichthouders van de gemeente en op hun beurt zijn de toezichthouders weer afhankelijk van de portier voor de club of het personeel achter de bar.

Een zekere cultuuromslag is nodig: de portier moet geen “ruwe bolster” meer zijn, maar een professional die niet alleen zijn eigen straatje schoonhoudt maar er ook voor zorgt dat de herrieschoppers de ruzie niet voortzetten op straat.

Een ander probleem wat in samenwerking met het horecapersoneel moet worden aangepakt is het doorschenken van alcohol wanneer iemand al onder invloed verkeert. Doorschenken is bij wet verboden, zie artikel 252 lid 1 Wetboek van Strafrecht, maar in de praktijk gebeurt het regelmatig. Het Trimbos Instituut zet zich door middel van hun publiekscampagne in Rotterdam (“Nog een niertje”) hiervoor in: het horecapersoneel moet worden getraind dat zij dronkenschap herkennen en niet meer doorschenken als iemand al onder invloed is.

Aandacht voor specifieke groepen was er ook. Zo werd er aandacht besteed aan seksueel overschrijdend gedrag in het uitgaansleven, maar was er ook oog voor de veiligheid van vrouwen in de publieke ruimte. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gemeentes uitgenodigd om hierover beleid te ontwikkelen. Aandacht voor bewoners van uitgaansgebieden moet er ook zijn: de Universiteit Twente doet onderzoek of het gebruik maken van een ‘stilte douche’ (een poort van geluidswerend materiaal voor de deur van een bar of kroeg) de geluidsoverlast kan laten afnemen en hoe kunst in publieke ruimte kan bijdragen aan gedragsinterventies.

Kortom: hoe blijf je als gemeente koning(in) van de nacht? Werk intensief samen met niet alleen de publieke sector, maar betrek ook zeker de private sector erbij. De horeca is een belangrijke spin in het web doordat zij het doorschenken kunnen aanpakken en de portier weet wat er speelt in de club, maar ook op straat.

De belangrijkste les die ik eruit heb getrokken is dat samenwerking met alle betrokken partijen (publieke sector, private sector en de buurtbewoners) van essentieel belang is. Het hoeft niet allemaal perfect; vier de kleine successen, maar steek de handen ineen. Alleen zo blijf je koning(in) van de nacht.