Nood breekt wet, ook als het gaat om permanente bewoning op recreatieparken. Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) heeft in een brief aan de Tweede Kamer gemeenten opgeroepen “om in deze tijd goed te kijken naar nut en noodzaak van nu handhaven op permanente bewoning. De menselijke maat in handhaving is nu belangrijker dan ooit.” 

Sommige veiligheidsregio’s hebben aanvullende maatregelen toegepast door het opstellen van een noodverordening. Recreatief nachtverblijf op vakantieparken en andere recreatieve locaties zoals jachthavens wordt daarmee verboden. De Minister roept de veiligheidsregio’s op de uitzonderingsbepaling van de noodverordening voor arbeidsmigranten en andere mensen die hier (al dan niet tijdelijk) wonen ruimhartig toe te passen.

Ook wordt gemeenten gevraagd om te kijken naar (begunstigings)termijnen in handhavingstrajecten. Wellicht dat deze verlengd of opgeschort kunnen worden, zodat mensen in deze tijd niet naar alternatieve huisvesting hoeven te zoeken (dit kan anders zijn als het om een onveilige, ongezonde of criminele situatie gaat).

Lees meer over permante bewoning ten tijde van corona in de brief van de minister van Veldhoven van Milieu en Wonen aan de tweede kamer:

Elizabeth Schuurman

Elizabeth Schuurman

Manager Projecten

T. 0346 - 58 30 70
M. 06 – 823 131 01
E. elizabeth@mball.nl

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.