Het leuke aan mijn werk als juridisch adviseur voor de afdelingen Vergunningen en Toezicht & handhaving is de afwisseling in mijn werk. Geen dag is hetzelfde. De ene keer word je bestookt met vragen van collega’s, terwijl je de andere dag volledig kunt besteden aan bijvoorbeeld een verweerschrift.

Maandag was zo’n dag met verschillende afspraken op verschillende locaties, maar complete chaos was het niet. Omdat de teammanager de vrijdag ervoor afwezig was, begon de maandagochtend met het verwerken van een stapel(tje) brieven die door hem ondertekend moesten worden. Er is altijd wel iemand aanwezig die bij afwezigheid brieven kan ondertekenen, maar als er geen haast achter zit, vind ik het prettiger om zaken af te stemmen met mijn eigen teammanager.

Na het posten van de brieven ga ik snel door met de volgende zaak. In de gemeente is een perceel opgehoogd en daar wordt nu een bouwwerk geplaatst. De toezichthouder vraagt of ik kan helpen met het berekenen van de peilhoogte, en of ik antwoord kan geven op de vraag of er een bouwstop opgelegd moet worden. Samen met de toezichthouder onderzoek ik de zaak en op basis van de uitkomst neemt de toezichthouder contact op met de vermeende overtreders en omwonenden om er op informele wijze uit te komen.

Ik moet snel door naar de burgemeester. De burgemeester werkt vanuit een andere locatie dan mijn vaste standplaats, dus ik spring in de auto en ga op pad. Precies bij aankomst verlaat haar vorige afspraak het kantoor van de burgemeester en ik kan meteen aanschuiven. Timing! We stemmen samen af hoe we een bepaald handhavingsproject gaan aanpakken en welke koers we willen varen. Dit is de eerste gemeente waarvoor ik werk waarbij ik geregeld met de burgemeester of wethouder om tafel zit. Bij vorige opdrachtgevers ging afstemming met de portefeuillehouders toch vaak via de teammanager. Super leuk om op deze manier de ‘bestuurlijke antenne’ wat te ontwikkelen.

Later op de dag heb ik nog een afspraak op deze locatie, dus ik besluit om een flexplek te zoeken en verder te gaan werken. Ik zoek een stille ruimte zodat ik wat telefoongesprekken kan voeren. In het kader van aangekondigde lasten onder dwangsom zijn enkele zienswijzen binnengekomen, waarover ik met belanghebbenden wil spreken. Vaak kom je net een belletje sneller tot een oplossing dan door langs elkaar heen te blijven schrijven.

Na drie telefoontjes neem ik een korte lunchpauze en daarna is mijn afspraak er. Mijn collega van het team Planvorming heeft een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding, en wil graag input van de afdeling Handhaving over bepaalde aspecten van het plan.

Zodra ik terug ben op mijn flexplek begin ik aan de voorbereiding van enkele collegevoorstellen. Daar kan ik in principe de rest van de middag aan werken. Er komen nog een paar telefoontjes binnen van onder meer een toezichthouder en de marktmeester, maar ik kom een eind met de collegevoorstellen. Ze waren nog niet allemaal af om klokslag 17:30 uur, maar morgen is er weer een nieuwe dag!

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.

Juridische diensten

Voor het uitbesteden van uw handhavingsdossiers, gedegen juridisch advies, inhuur van interim handhavingsjuristen, opstellen van uitvoerbaar handhavingsbeleid, aanpak van adreskwaliteit, verbetering van recreatieterreinen en snippergroenprojecten is MB-ALL uw partner.