Auteur: Loes van Diggele.

De noodverordening. Het is iets wat de meeste mensen alleen kennen uit het nieuws met betrekking tot voetbalwedstrijden of demonstraties. Een gekke gewaarwording is het dan ook als de noodverordening ineens van invloed is op ons dagelijkse leven.

Veiligheidsregio
In het nieuws wordt momenteel veel gesproken over veiligheidsregio’s, maar wat is een veiligheidsregio nu eigenlijk? Kort gezegd is een veiligheidsregio een geografisch gebied waarin wordt samengewerkt door de diverse besturen en diensten met betrekking tot de taken die liggen op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en natuurlijk de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Deze samenwerking is een vorm van verlengd lokaal bestuur. In Nederland hebben we 25 veiligheidsregio’s. Elke veiligheidsregio kent één voorzitter.

Bevoegdheden
De Wet veiligheidsregio’s geeft het juridisch kader voor haar bevoegdheden bij rampen en crises. Het Coronavirus (of: Covid-19) is een infectieziekte die volgens de Wet publieke gezondheid valt in categorie A, de hoogste categorie. Artikel 6 lid 4 van de Wet publieke gezondheid bepaalt vervolgens dat de voorzitter van de veiligheidsregio belast is met de uitvoering van de bestrijdingsmaatregelen. Dezelfde wet kent hem dan ook die bevoegdheden toe. Als we kijken naar artikel 39 Wet veiligheidsregio’s, dan zien we dat de voorzitter van de veiligheidsregio de bevoegdheden ter handhaving van de openbare orde en veiligheid uit de Gemeentewet van de lokale burgemeesters overneemt. Dit is echter alleen in de gevallen dat er sprake is van GRIP 4 (waar momenteel sprake van is).

Handhaving
Handhaving van de noodverordening kan op drie manieren, namelijk door strafrechtelijke handhaving, onmiddellijke handhaving (ordemaatregel) en bestuursrechtelijke handhaving.

De eerste twee mogelijkheden spreken voor zich en leveren dan ook geen knelpunten op. Dit blijkt wel uit het nieuws op maandag, waaruit opgemaakt kan worden hoeveel processen-verbaal er zijn uitgedeeld voor het niet voldoen aan de noodverordening of hoeveel feestjes of buurtbarbecues er zijn beëindigd in het weekend. Een knelpunt komt echter pas bij de bestuursrechtelijke handhaving in zicht. Het zou natuurlijk mooi zijn als er ook een last onder dwangsom opgelegd kan worden, of bestuursdwang kan worden toegepast. Je zou verwachten dat, nu de openbare orde en veiligheidsbevoegdheden bij de burgmeester liggen, dit geen probleem is. Niets is minder waar als gekeken wordt in artikel 39 Wet veiligheidsregio’s. Hierin staan de bevoegdheden genoemd die overgaan naar de voorzitter. De bevoegdheden uit artikel 125 Gemeentewet staan hier niet tussen. En dus kan er niet bestuursrechtelijk worden gehandhaafd door middel van een dwangsom of bestuursdwang.

Om onder andere dit alsnog mogelijk te maken is er een voorstel van wet ingediend: “Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid)”.

Komt de handhaving nu in de knel doordat bovenstaande mogelijkheid tot bestuursrechtelijke handhaving (nog) niet bij de voorzitter ligt? Absoluut niet. Er zijn door de samenwerking voldoende mogelijkheden om te handhaven. Dat neemt niet weg dat het voorstel van wet een goede aanvulling is op het bestaande instrumentarium.

We komen graag in contact voor ondersteuning of advies op dit gebied. Neem ook door wat wij verder voor u kunnen betekenen

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.

Juridische diensten

Voor het uitbesteden van uw handhavingsdossiers, gedegen juridisch advies, inhuur van interim handhavingsjuristen, opstellen van uitvoerbaar handhavingsbeleid, aanpak van adreskwaliteit, verbetering van recreatieterreinen en projecten is MB-ALL uw partner.