Auteur: Wouter van Zijl.

Regelmatig komt het voor, structurele geluidsoverlast van de buurman bestaande uit schreeuwen of harde muziek en aanloop van bezoekers. De directe buren spreken veroorzaker aan maar worden helaas agressief bejegend. 

Vaak speelt er ook verslavingsproblematiek in combinatie met psychische problemen. Bij deze vorm van overlast past geen bemiddeling, de veroorzaker ziet zelf niet in dat zijn gedrag onwenselijk is en dat hij of zij overlast veroorzaakt.

Ook hulpverleningsinstanties komen niet binnen en de woningcorporatie kan maar moeizaam zijn dossier op orde brengen. Omwonenden in het portiek of flat zijn bang voor represailles en willen graag anoniem blijven, kortom het dossier en bewijs blijft vaak summier. Een aantal keren heeft een buurtonderzoek in de avonduren mij geholpen. Ik heb hierbij de wijkagent gevraagd om mee te gaan.

De wijkagent is een belangrijke partner in de aanpak van woonoverlast. Omwonenden die opnieuw tijdens het buurtonderzoek anoniem willen blijven verklaren structurele overlast te ervaren van de buurman. De wijkagent werd voor mij een belangrijke getuige voor het dossier. Met de wijkagent kon ik het confrontatiegesprek aangaan met betrokken overlastgever, en met het convenant Aanpak Woonoverlast kon de wijkagent ook een sfeerrapportage* aanleveren indien het gesprek niet het gewenste resultaat had.

Indien de overlast onverhoopt blijft doorgaan en sommatiebrieven en het inzetten van een gedragsovereenkomst niet leidt tot gedragsverandering volgt vaak een ontruimingsprocedure. De woningcorporatie kan nu de betrokken wijkagent als belangrijke getuige oproepen. De verklaring van een opsporingsambtenaar weegt zwaar mee bij de rechtbank om het verzoek toe te wijzen tot daadwerkelijke ontruiming van het gehuurde.

*Convenant maakt gegevensverstrekking gemakkelijker aangezien er in geval van een convenant verstrekking kan plaatsvinden op basis van art. 20 Wpg, is de gegevensverstrekking in dat geval veel gemakkelijker. Het verdient dus aanbeveling om het afsluiten van een convenant serieus in overweging te nemen

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.

Juridische diensten

Voor het uitbesteden van uw handhavingsdossiers, gedegen juridisch advies, inhuur van interim handhavingsjuristen, opstellen van uitvoerbaar handhavingsbeleid, aanpak van adreskwaliteit, verbetering van recreatieterreinen en projecten is MB-ALL uw partner.