Events

14 november 2019
MB-Connected

MB-Connected is een middag met interessante workshops en de mogelijkheid om te netwerken met collega’s, voor alle BOA’s werkzaam in domein 1.

13 december 2019
Seminar Rotterdamwet

Vanuit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (hierna: LAA) worden woonadressen geselecteerd waar huisbezoeken afgelegd moeten worden. Aan de hand van de informatie die de toezichthouders verzamelen, kan een onderzoek worden ingesteld. Met name bij overtredingen van de Rotterdamwet kunnen er consequenties zijn voor zowel de bewoner(s) als de pandeigenaar. In deze bijeenkomst wordt gekeken naar casussen uit de praktijk en hoe de samenwerking tussen de LAA verloopt.