Skip to main content

Welke oplossing zoekt u?

MB-ALL is dé expert in Nederland op het gebied van veiligheid- en leefbaarheid. We zijn actief op het snijvlak van toezicht, beleid en juridische diensten. Onze diversiteit aan expertises maakt ons tot een one-stop-shop voor gemeentes en overheidsinstellingen.

Beleid en advies

MB-ALL adviseert over beleids- en organisatievraagstukken op het gebied van toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving

MB-ALL is de éxpert op het gebied van toezicht en handhaving

Evenementen

MB-ALL helpt u graag om evenementen in uw regio veilig te laten verlopen

Juridische diensten

Onze juristen zijn gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht

Recreatiegebied

MB-ALL heeft een grote pool van BOA’s die inzetbaar zijn om ervoor te zorgen dat de recreatiegebieden in uw gemeente veilig zijn

BOA OV

MB-ALL beschikt over een grote pool goed opgeleide en breed inzetbare BOA’s in domein 4

Omgevingswet

Onze juristen hebben actuele kennis en ervaring m.b.t. de Omgevingswet

Crisisbeheersing

Inrichting en harmonisatie van uw crisisorganisatie

Ondermijning

Wij leiden uw aanpak van ondermijning in goede banen en leveren kennis en capaciteit

APV

MB-ALL heeft adviseurs in huis met ruime kennis en expertise op het gebied van de APV

Milieu

MB-ALL heeft de juiste specialisten in huis die inzetbaar zijn om uw organisatie te helpen met vraagstukken op het gebied van milieu.

BOA Openbare Ruimte

MB-ALL beschikt over een grote pool goed opgeleide en breed inzetbare BOA’s in domein 1

Alcoholwet (DHW)

Wij hebben alle disciplines voor het effectief toezichthouden onder één dak

Bibob

Wij adviseren, coördineren de uitvoering, zorgen voor juridische toetsing en leveren mankracht voor toezicht en handhaving

Strategie en regievoering

MB-ALL helpt uw organisatie om strategisch beleid te ontwikkelen op het gebied van handhaving

Openbare Orde en Veiligheid

MB-ALL biedt ervaren adviseurs en juridische experts op het gebied van veiligheid

Vergunningverlening

MB-ALL heeft specialisten in huis die gespecialiseerd zijn in vergunningverlening, zowel op project basis als gedetacheerd.

Vluchtelingenopvang

MB-ALL draagt graag bij aan de oplossing voor vluchtelingenproblematiek zoals vluchtelingenopvang

Parkeerhandhaving

MB-ALL heeft juristen, adviseurs en een grote pool parkeercontroleurs om u te ondersteunen op het gebied van parkeerhandhaving

Onrechtmatige bewoning

Wij adviseren over de aanpak, zorgen voor de afwikkeling van de handhavingsdossiers en voor toezicht en controles op de recreatieparken

Coronamaatregelen

MB-ALL levert kennis en capaciteit op het gebied van de opvolging en handhaving van coronamaatregelen

BOA Milieu

MB-ALL beschikt over een grote pool goed opgeleide en breed inzetbare BOA’s in domein 2

Jeugd

MB-ALL is gespecialiseerd in wijkveiligheid coördinatie en jongerenoverlast

Verduurzaming

MB-ALL is gespecialiseerd in de bezwaar- en beroepsprocedures en verzorgt mogelijk ook handhavingstaken op het gebied van verduurzaming

Onze opdrachtgevers

Wij zijn actief voor veel gemeentes, provincies, milieudiensten, OV- bedrijven, recreatieschappen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. Hier maken we gezien en ongezien het verschil voor de veiligheid en leefbaarheid van Nederland.