Skip to main content

Welke oplossing zoekt u?

MB-ALL is dé expert in Nederland op het gebied van veiligheid- en leefbaarheid. We zijn actief op het snijvlak van toezicht, beleid en juridische diensten. Onze diversiteit aan expertises maakt ons tot een one-stop-shop voor gemeentes en overheidsinstellingen.

Strategie, beleid en advies

Strategisch adviseurs binnen de domeinen veiligheid en fysieke leefomgeving, kijken ketenoverstijgend naar oplossingen.

Openbare Orde en Veiligheid

MB-ALL biedt ervaren adviseurs en juridische experts op het gebied van veiligheid

Omgevingswet

Onze juristen hebben actuele kennis en ervaring m.b.t. de Omgevingswet

Juridische diensten

Onze juristen zijn gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht

Toezicht en handhaving

MB-ALL is de éxpert op het gebied van toezicht en handhaving

BOA OV

MB-ALL beschikt over een grote pool goed opgeleide en breed inzetbare BOA’s in domein 4

Evenementen

MB-ALL helpt u graag om evenementen in uw regio veilig te laten verlopen

Crisisbeheersing

Inrichting en harmonisatie van uw crisisorganisatie

BOA Openbare Ruimte

MB-ALL beschikt over een grote pool goed opgeleide en breed inzetbare BOA’s in domein 1

APV

MB-ALL heeft adviseurs in huis met ruime kennis en expertise op het gebied van de APV

Ondermijning

Wij leiden uw aanpak van ondermijning in goede banen en leveren kennis en capaciteit

Recreatiegebied

MB-ALL heeft een grote pool van BOA’s die inzetbaar zijn om ervoor te zorgen dat de recreatiegebieden in uw gemeente veilig zijn

Alcoholwet (DHW)

Wij hebben alle disciplines voor het effectief toezichthouden onder één dak

Bibob

Wij adviseren, coördineren de uitvoering, zorgen voor juridische toetsing en leveren mankracht voor toezicht en handhaving

Strategie en regievoering

MB-ALL helpt uw organisatie om strategisch beleid te ontwikkelen op het gebied van handhaving

Milieu

MB-ALL heeft de juiste specialisten in huis die inzetbaar zijn om uw organisatie te helpen met vraagstukken op het gebied van milieu.

Parkeerhandhaving

MB-ALL heeft juristen, adviseurs en een grote pool parkeercontroleurs om u te ondersteunen op het gebied van parkeerhandhaving

Vluchtelingenopvang

MB-ALL draagt graag bij aan de oplossing voor vluchtelingenproblematiek zoals vluchtelingenopvang

Vergunningverlening

MB-ALL heeft specialisten in huis die gespecialiseerd zijn in vergunningverlening, zowel op project basis als gedetacheerd.

Onrechtmatige bewoning

Wij adviseren over de aanpak, zorgen voor de afwikkeling van de handhavingsdossiers en voor toezicht en controles op de recreatieparken

Jeugd

MB-ALL is gespecialiseerd in wijkveiligheid coördinatie en jongerenoverlast

BOA Milieu

MB-ALL beschikt over een grote pool goed opgeleide en breed inzetbare BOA’s in domein 2

Sociaal Domein

De decentralisatie heeft voor grote veranderingen gezorgd binnen de participatie, WMO en jeugdzorg en voor u als gemeente. Daarom pakt MB-ALL dit actief op.

Verduurzaming

MB-ALL is gespecialiseerd in de bezwaar- en beroepsprocedures en verzorgt mogelijk ook handhavingstaken op het gebied van verduurzaming

Cameratoezicht

Verhoog de veiligheid en leefbaarheid in één klap. Met cameratoezicht streven we naar preventie door (permanente) toezicht

Integrale handhavingsacties

MB-ALL voert Handhavingsacties uit, of helpt ze coördineren dit vereist nauwkeurige coördinatie en doortastende regie om effectief te zijn.

Verkeershandhaving

Handhaving draagt bij aan preventie en dus ook aan veiligheid, zeker in het verkeer. Schakel met onze experts voor de beste aanpak.

Complexe problemen

In een wereld vol complexe uitdagingen staan we voor complexe problemen die niet langer kunnen worden opgelost binnen de grenzen van één partij.

Onze opdrachtgevers

Wij zijn actief voor veel gemeentes, provincies, milieudiensten, OV- bedrijven, recreatieschappen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. Hier maken we gezien en ongezien het verschil voor de veiligheid en leefbaarheid van Nederland.