Skip to main content

APV

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een verzameling van regels die de huishouding van de gemeente regelt. De gemeenteraad stelt deze regels vast. De APV is een belangrijke juridische basis in de aanpak van vele veiligheidsproblemen of leefbaarheidsthema’s. Denk aan de aanpak van ondermijning, drugsoverlast, prostitutie, aanpak van zwerffietsen of veiligheid bij evenementen. Wij adviseren u over de APV, actualiseren of herschrijven uw beleid en ondersteunen u bij de uitvoering van de APV.

 • Adviseurs met ruime kennis en expertise op het gebied van de APV;
 • Grote pool BOA’s domein 1 (openbare ruimte);
 • Actualiseren van beleid of herschrijven van beleid.
expertise apv mball
expertise apv mball

MBALL Detachering

Detachering

MBALL Advies

Advies

MBALL Projecten

Projecten

Kennis en expertise op het gebied van de APV

Onze professionals zijn inzetbaar op detacherings- en projectbasis en gespecialiseerd in de volgende vraagstukken:

 • Advies over een specifiek artikel uit uw APV;
 • Een update van uw APV;
 • Terrassenbeleid, reclamebeleid, evenementenbeleid;
 • Aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied;
 • Reguleren van carbidschieten;
 • Experimenteren met vuurwerk(vrije) zone;
 • Advies over het inzetten van een preventieve dwangsom;
 • Aanpak van geluids- en woonoverlast;
 • Aanpak van hinderlijke en gevaarlijke honden;
 • Actualisering van de ondermijningsartikelen in de APV;
 • Advies en toezicht op (openbare) inrichtingen mede in relatie tot de Drank- en Horecawet.
Hoe kunnen we helpen?

Samen werken aan een veilig en leefbaar Nederland

MB-ALL heeft alle disciplines onder één dak. Dat maakt ons tot een gewaardeerde partner van veel gemeentes, provincies, milieudiensten, OV- bedrijven, recreatieschappen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. Hier maken we gezien en ongezien het verschil voor de veiligheid en leefbaarheid van Nederland.

 

Max de Boom

Accountmanager

Bel of WhatsApp: 06 83 57 51 06

Onze expertisegebieden

MB-ALL is dé expert in Nederland op het gebied van veiligheid- en leefbaarheid. Wij helpen onze klanten graag met kleine en grote vraagstukken op het snijvlak van toezicht, beleid en juridische handhaving.