Skip to main content

Beleid en advies

MB-ALL ondersteunt uw organisatie bij het maken van beleid en adviseert op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Onze adviseurs staan midden in de praktijk en kunnen als geen ander de verbinding leggen tussen uw doelen en de belangen van burgers en bedrijven. Samen met u bepalen wij de koers, stellen wij prioriteiten en zorgen wij voor een advies op maat. Ook zorgen we voor de implementatie hiervan.

  • Beleid actualiseren op basis van de laatste trends en geldende wet- en regelgeving;
  • Inzetten van deskundige adviseurs zoals strategisch adviseurs, projectleiders, crisisadviseurs;
  • Inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.
beleid en advies expertise mball
beleid en advies expertise mball

MBALL Detachering

Detachering

MBALL Advies

Advies

MBALL Projecten

Projecten

Kennis en expertise op het gebied van beleid en advies

Onze professionals zijn inzetbaar op detacherings- en projectbasis en gespecialiseerd in de volgende vraagstukken:

  • Integraal toezichts- en handhavingsbeleid;
  • Advisering van de Burgemeester op operationeel, tactisch en strategisch niveau over openbare orde en veiligheidsvraagstukken;
  • Het onderzoeken/vertalen van ontwikkelingen en het opstellen van rapportages, adviezen en (beleids)nota’s, waaronder het Integraal Veiligheidsbeleid, jeugdoverlast, Bibob-beleid en evenementenbeleid;
  • Coaching on the job van bijvoorbeeld projectleiders binnen de overheidsorganisatie;
  • Het initiëren en coördineren van de uitvoering van deze beleidsnota’s;
  • Het op lokaal en regionaal niveau voeren van diverse overleggen met de veiligheidsregio, politie, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en overige betrokken partijen.
Hoe kunnen we helpen?

Samen werken aan een veilig en leefbaar Nederland

MB-ALL heeft alle disciplines onder één dak. Dat maakt ons tot een gewaardeerde partner van veel gemeentes, provincies, milieudiensten, OV- bedrijven, recreatieschappen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. Hier maken we gezien en ongezien het verschil voor de veiligheid en leefbaarheid van Nederland.

Jeroen Lugtmeyer

Accountmanager

Bel of WhatsApp: 06 – 57 39 51 52

Onze expertisegebieden

MB-ALL is dé expert in Nederland op het gebied van veiligheid- en leefbaarheid. Wij helpen onze klanten graag met kleine en grote vraagstukken op het snijvlak van toezicht, beleid en juridische handhaving.