Skip to main content

Bibob

De Wet Bibob is één van de krachtigste (preventieve) bestuursrechtelijke instrumenten die de gemeente in kan zetten om zich te beschermen tegen criminele activiteiten. Tegelijk helpt het de gemeente haar eigen integriteit te bewaken. Inzet van de Wet Bibob start standaard met een onderzoek. Blijkt uit dat onderzoek dat er een ernstig gevaar dreigt op misbruik, van bijvoorbeeld een vergunning, dan kan de aanvraag worden geweigerd of een afgegeven vergunning ingetrokken. Zo wordt voorkomen dat gemeenten criminele activiteiten faciliteren en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Wij adviseren over de Wet Bibob, coördineren de uitvoering en zorgen voor juridische toetsing in Bibob-dossiers.

  • Adviseurs met actuele kennis van zaken
  • Beleid ontwikkelen en uitvoering geven aan het Bibob-beleid
  • Opleiding en training op het gebied van Bibob
expertise bibob mball
expertise bibob mball

MBALL Detachering

Detachering

MBALL Advies

Advies

MBALL Projecten

Projecten

Kennis en expertise op het gebied van de Wet Bibob

Onze professionals zijn inzetbaar op detacherings- en projectbasis en gespecialiseerd in de volgende vraagstukken:

  • Bibob-beleid op elk thema;
  • Advies over de Wet Bibob, zowel op gebied van beleid als dossiers;
  • Trainen van medewerkers op het werken met de Wet Bibob;
  • Uitvoeren van een Bibob-onderzoek;
  • Advisering inrichting werkprocessen;
  • Coördineren van en uitvoering geven aan Bibob beleid.
Hoe kunnen we helpen?

Samen werken aan een veilig en leefbaar Nederland

MB-ALL heeft alle disciplines onder één dak. Dat maakt ons tot een gewaardeerde partner van veel gemeentes, provincies, milieudiensten, OV- bedrijven, recreatieschappen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. Hier maken we gezien en ongezien het verschil voor de veiligheid en leefbaarheid van Nederland.

Jeroen Lugtmeyer

Accountmanager

Bel of WhatsApp: 06 – 57 39 51 52

Onze expertisegebieden

MB-ALL is dé expert in Nederland op het gebied van veiligheid- en leefbaarheid. Wij helpen onze klanten graag met kleine en grote vraagstukken op het snijvlak van toezicht, beleid en juridische handhaving.