Skip to main content

Cameratoezicht

Overweeg de kracht van cameratoezicht voor locaties waar deze kunnen bijdragen aan preventie en verbetering van toezicht. Verhoog de veiligheid en leefbaarheid in één klap. Met onze ervaring met cameratoezicht zowel praktisch als beleidsmatig bent u verzekerd van een effectieve afschrikking van criminaliteit, snelle detectie van incidenten en nauwkeurige verzameling van bewijsmateriaal voor opsporingsdoeleinden. Door te investeren in beproefde toezicht en handhaving technieken (door ons op maat in te richten), creëert u een veilige en gastvrije omgeving waarin uw inwoners zich vrij kunnen bewegen, uw gemeenschap zich veilig voelt. En de leefbaarheid niet onder druk komt te staan.

  • inventarisatie en bijwerking van relevante wetgeving voor het toestaan van rechtmatig cameratoezicht;
  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Wet politiegegevens (Wpg) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) borging voor doeltreffende inzet
  • richtlijnen en beheer van monitoring en incidenten/calamiteitenbeheer.

MBALL Detachering

Detachering

MBALL Advies

Advies

MBALL Projecten

Projecten

Kennis en capaciteit voor doeltreffend toezicht

We kijken vanuit een neutrale blik naar de beste aanpak voor:

  • Effectieve wetgeving toepassen;
  • Bijwerken van het beleid om cameratoezicht toe te kunnen passen;
  • Ketenregie om wijkboa’s en/of andere partijen aan te sluiten op probleemgebieden;
  • Maatwerk voor inrichtingen van daadwerkelijk cameratoezicht op ‘hotspots’.
  • Eventuele begeleiding bij buurtpreventie en/of ondernemersverenigingen.
Hoe kunnen we helpen?

Samen optrekken voor een veilig en leefbaar Nederland

MB-ALL heeft alle disciplines onder één dak. Dat maakt ons tot een gewaardeerde partner van veel gemeentes, provincies, milieudiensten, OV- bedrijven, recreatieschappen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. Hier maken we gezien en ongezien het verschil voor de veiligheid en leefbaarheid van Nederland.

Bianca Litwinczuk

Manager Business Team Toezicht en Handhaving

Bel of WhatsApp:  06 17-734-748

Onze expertisegebieden

MB-ALL is dé expert in Nederland op het gebied van veiligheid- en leefbaarheid. Wij helpen onze klanten graag met kleine en grote vraagstukken op het snijvlak van toezicht, beleid en juridische handhaving.