Skip to main content

Complexe problemen

In een wereld vol complexe uitdagingen en veranderende behoeften van overheden en ketenpartners, staan we ook voor complexe problemen die niet langer kunnen worden opgelost binnen de grenzen van één enkele partij. Hier komt ketenoverstijgende samenwerking om de hoek, om samen met ketenpartners binnen het veiligheidsdomein te kijken naar oplossingen. Onze oplossingsgerichte aanpak brengt diverse belanghebbenden binnen de overheid samen, van lokale tot nationale niveaus, om gezamenlijk veiligheids- en maatschappelijke problemen aan te pakken.

Door middel van onze multidisciplinaire en gemotiveerde collega’s in alle lagen van de organisatie faciliteren we deze cruciale samenwerkingen, waarbij we expertise, middelen en inzichten bundelen om effectieve oplossingen te vinden. Met een diepgaand begrip van de complexiteit van complexe problemen en bewezen strategieën voor samenwerking, leiden we overheden naar duurzame oplossingen die echt het verschil maken voor onze samenleving. Laat ons bijdragen bij het navigeren door deze uitdagingen en samen bouwen aan een betere toekomst voor iedereen.

 • Integrale Veiligheidsaanpak: Samenbrengen van een efficiënte samenwerkende keten;
 • Faciliteren in het opstellen en uitwisselen van kennis en expertise;
 • Implementatie van een samenwerkingsplatform (en innovatieplatform) Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).  voor een uniforme handhavingsaanpak, ook gemeentegrens overstijgend;
 • Organiseren van stakeholderdialogen en capaciteitsopbouwprogramma’s gericht op handhavingsinstanties en andere betrokken partijen;
 • Het delen van best practices voor effectieve handhaving van wet- en regelgeving;
 • Bundeling van aanvragen die ketenoverstijgend bijdragen aan een concreet probleem oplossen.

MBALL Detachering

Detachering

MBALL Advies

Advies

MBALL Projecten

Projecten

Complexe problemen zonder kaders aanpakken

We kijken vanuit een neutrale blik naar de beste aanpak voor:

 • Bundelen van krachten is essentieel om een veiligere en leefbaardere samenleving te creëren;
 • Door samenwerking versterken we onze veerkracht tegenover evoluerende bedreigingen;
 • Met een gecoördineerde aanpak is het effect het grootst;
 • Door intrinsieke samenwerking te zoeken blijven we scherp;
 • Samen staan we sterker.
Hoe kunnen we helpen?

Samen optrekken voor een veilig en leefbaar Nederland

MB-ALL heeft alle disciplines onder één dak. Dat maakt ons tot een gewaardeerde partner van veel gemeentes, provincies, milieudiensten, OV- bedrijven, recreatieschappen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. Hier maken we gezien en ongezien het verschil voor de veiligheid en leefbaarheid van Nederland.

Yorben van Dortmont

Accountmanager

Bel of WhatsApp:  06-82966218

Onze expertisegebieden

MB-ALL is dé expert in Nederland op het gebied van veiligheid- en leefbaarheid. Wij helpen onze klanten graag met kleine en grote vraagstukken op het snijvlak van toezicht, beleid en juridische handhaving.