Skip to main content

Crisisbeheersing

Tijdens een incident of crisis wilt u experts met de juiste expertise kunnen bereiken, of ervan uit kunnen gaan dat zij paraat staan. Onze adviseurs kunnen u helpen met de inrichting en harmonisatie van uw crisisorganisatie en adviseren over de afhandeling van incidenten en crises.

 • Inrichten crisisorganisatie en piketorganisatie;
 • Adviseurs crisisbeheersing, beleidsadviseurs bevolkingszorg, projectleiders multidisciplinaire planvorming, regievoerders bij maatschappelijke onrust;
 • Oplossingsgerichte medewerkers tijdens de coronacrisis;
 • Opleidingen en trainingen.
expertise crisisbeheersing mball
expertise crisisbeheersing mball

MBALL Detachering

Detachering

MBALL Advies

Advies

MBALL Projecten

Projecten

Kennis en expertise op het gebied van crisisbeheersing

Onze professionals zijn inzetbaar op detacherings- en projectbasis en gespecialiseerd in de volgende vraagstukken:

 • Bestuurlijk advies aan burgemeesters en voorzitter Veiligheidsregio;
 • Ondersteuning bij het opstellen van crisisplannen, regionale risicoprofielen en  beleidsplannen;
 • Gecertificeerde Officieren van Dienst Bevolkingszorg;
 • Oplossingsgerichte medewerkers tijdens aangekondigde ‘risicovolle’ evenementen;
 • Advies met betrekking tot Preparatie nafase in de vorm van een plan van aanpak;
 • Advisering dagelijks bestuur, algemeen bestuur en Veiligheidsdirectie;
 • Ondersteuning bij jaarlijkse P&C-cyclus rondom Veiligheidsregio;
 • Inrichten crisisorganisatie (gemeenten, omgevingsdiensten en Veiligheidsregio’s);
 • Opleiden, trainen en oefenen crisisorganisatie;
 • Inrichten piketorganisaties;
 • Een opleiding, training of oefening organiseren voor uw piketmedewerkers;
 • Coördinatie team bevolkingszorg;
 • Adviseurs crisisbeheersing, beleidsadviseurs bevolkingszorg, projectleiders multidisciplinaire planvorming, regievoerders bij maatschappelijke onrust.
Hoe kunnen we helpen?

Samen werken aan een veilig en leefbaar Nederland

MB-ALL heeft alle disciplines onder één dak. Dat maakt ons tot een gewaardeerde partner van veel gemeentes, provincies, milieudiensten, OV- bedrijven, recreatieschappen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. Hier maken we gezien en ongezien het verschil voor de veiligheid en leefbaarheid van Nederland.

Jeroen Lugtmeyer

Accountmanager

Bel of WhatsApp: 06 – 57 39 51 52

Onze expertisegebieden

MB-ALL is dé expert in Nederland op het gebied van veiligheid- en leefbaarheid. Wij helpen onze klanten graag met kleine en grote vraagstukken op het snijvlak van toezicht, beleid en juridische handhaving.