Skip to main content

Evenementen

De organisatie van evenementen vraagt om de juiste kennis en voldoende capaciteit. Dit geldt voor zowel de organisator als voor de gemeente. De professionals van MB-ALL helpen u graag om evenementen te positioneren binnen de gemeente én om ze veilig te laten verlopen. MB-ALL heeft beleidsmedewerkers in dienst die uw beleid integraal benaderen en zorgdragen voor evaluatie. Ook biedt MB-ALL projectmanagers aan die zorgdragen voor de operationele planning, inroostering en instructie van toezichthouders en de kwaliteit van de rapportages. Daarnaast heeft MB-ALL heeft een grote pool buitengewoon opsporingsambtenaren die inzetbaar zijn in domein 1.

 • Beleidsmedewerkers met een brede blik op evenementen;
 • Projectmanagers en evenementencoördinatoren bij grootschalige evenementen;
 • Grote flexibele pool BOA’s domein 1;
 • Mystery-shop controles, onderzoeken op de leeftijdsgrens en verkoopverboden.
evenementen mball expertise
evenementen mball expertise

MBALL Detachering

Detachering

MBALL Advies

Advies

MBALL Projecten

Projecten

Kennis en capaciteit op het gebied van de veiligheid van evenementen in uw gemeente

Onze professionals zijn inzetbaar op detacherings- en projectbasis en gespecialiseerd in de volgende vraagstukken:

 • Integraal beleid op evenementen vanuit invalshoeken als economie, veiligheid, ruimtelijke ordening en subsidieverlening;
 • Voorbereid zijn op verschillende (incident)scenario’s bij evenementen;
 • Een veiligheidsplan opstellen en uitvoeren;
 • Ondersteuning bij grootschalige evenementen;
 • Alcoholwet (voorheen DHW) inspecties;
 • Opleidingen en trainingen rondom evenementen;
 • Ondersteuning op het gebied van vergunningverlening en vergunningsinspecties.
Hoe kunnen we helpen?

Samen werken aan een veilig en leefbaar Nederland

MB-ALL is uw partner bij het ontwikkelen en in stand houden van een veilige leefomgeving. Als expert in toezicht, juridische dienstverlening en beleidsontwikkeling heeft MB-ALL alle disciplines in huis en zorgt voor kennisuitwisseling tussen de verschillende disciplines.

Gabriëlla van Bruggen

Projectmanager

Bel of WhatsApp:  06 13-193-289

Onze expertisegebieden

MB-ALL is dé expert in Nederland op het gebied van veiligheid- en leefbaarheid. Wij helpen onze klanten graag met kleine en grote vraagstukken op het snijvlak van toezicht, beleid en juridische handhaving.