Skip to main content

Jeugd

In elke gemeente staat jeugdoverlast of de aanpak van risicojongeren en jeugdgroepen wel op de agenda. Wilt u meer inzicht om de jeugdgroepen op hangplekken, ontmoetingspunten en/of overlastplaatsen goed te kunnen monitoren? MB-ALL kan u adviseren op het gebied van beleid en strategie om te komen tot een meer effectieve aanpak. Ook kunnen we jeugdboa’s inzetten op straat om in gesprek te gaan met de jongeren, contact te onderhouden en groepsdynamieken in kaart te brengen.

 • BOA’s met specialisatie jeugd;
 • Grip op jeugdgroepen in de wijk;
 • Aanpak hinderlijke en overlast gevende jeugdgroepen.
jeugdoverlast mball
jeugdoverlast mball

MBALL Detachering

Detachering

MBALL Advies

Advies

MBALL Projecten

Projecten

Kennis en expertise op het gebied van jeugdproblematiek

Onze professionals zijn inzetbaar op detacherings- en projectbasis en gespecialiseerd in de volgende vraagstukken:

 • Advisering en uitvoering geven aan het jeugdbeleid binnen de gemeente;
 • Realiseren van een optimale samenwerking met verschillende partners;
 • Inzicht geven in alle relevante aspecten en ontwikkelingen in het jeugdbeleid;
 • Het vastleggen van de groepsdynamische processen binnen jeugdgroepen.
 • Preventieve en hulpverlenende taken uitvoeren bij de jeugdgroepen;
 • Toepassen PlusMinMee-model waarmee overzichtelijk en praktisch de rollen binnen een jeugdgroep worden ingedeeld;
 • In kaart brengen van de gehele keten zowel positief als negatief binnen een jeugdgroep;
 • Advisering op het gebied van beleid o.a. op thema’s: crisis, jeugdzorg en veiligheid;
 • Ontwikkelen van regionaal beleid;
 • Trainen en opleidingen van medewerkers in de aanpak van jeugdgroepen.
 • De regie voeren op complexe domeinoverstijgende vraagstukken;
 • Het adviseren op beleid en strategie om te komen tot een meer effectieve aanpak;
 • Advisering op Persoonsgerichte aanpak (PGA) binnen een gemeente;
 • Coördineren van en uitvoering geven aan wijk- en jeugdteams voor een veilige wijk.
Hoe kunnen we helpen?

Samen werken aan een veilig en leefbaar Nederland

MB-ALL is uw partner bij het ontwikkelen en in stand houden van een veilige leefomgeving. Als expert in toezicht, juridische dienstverlening en beleidsontwikkeling heeft MB-ALL alle disciplines in huis en zorgt voor kennisuitwisseling tussen de verschillende disciplines.
Jeroen Holvoet MBALL

Jeroen Holvoet

Accountmanager

Bel of WhatsApp: 06 – 44 57 08 11

Onze expertisegebieden

MB-ALL is dé expert in Nederland op het gebied van veiligheid- en leefbaarheid. Wij helpen onze klanten graag met kleine en grote vraagstukken op het snijvlak van toezicht, beleid en juridische handhaving.