Skip to main content

Omgevingswet

De Omgevingswet betekent een vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en beheer van de leefomgeving doordat wetten en regels worden gebundeld in één nieuwe wet. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Onze juristen hebben actuele kennis van de Omgevingswet. Wij helpen uw gemeente graag bij de implementatie van de nieuwe wet en bij de uitvoering.

 • Ervaren programmamanagers en adviseurs;
 • Juridisch specialisten voor de inrichting van VTH processen;
 • Advies en handhaving op gebied van Wabo/Wro/Woningwet/Bouwbesluit/Omgevingswet;
 • Kennis en capaciteit voor het verwerken van omgevingsvergunningen.
omgevingswet expertise mball
omgevingswet expertise mball

MBALL Detachering

Detachering

MBALL Advies

Advies

MBALL Projecten

Projecten

Kennis en expertise op het gebied van de Omgevingswet

Onze professionals zijn inzetbaar op detacherings- en projectbasis en gespecialiseerd in de volgende vraagstukken:

 • Ontzorging in (deel)programmamanagement;
 • Ondersteuning bij de implementatie;
 • Inrichten van uw VTH-processen;
 • Juiste uitvoering van uw VTH taken;
 • Opstellen en herschrijven van beleid;
 • Advies met betrekking tot de Omgevingswet;
 • Wabo casemanagement/ vergunningverlening.
Hoe kunnen we helpen?

Samen werken aan een veilig en leefbaar Nederland

MB-ALL heeft alle disciplines onder één dak. Dat maakt ons tot een gewaardeerde partner van veel gemeentes, provincies, milieudiensten, OV- bedrijven, recreatieschappen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. Hier maken we gezien en ongezien het verschil voor de veiligheid en leefbaarheid van Nederland.

Jasperina van Lith

Coördinator Vergunningen

Bel of WhatsApp:  06 1355 2475

Onze expertisegebieden

MB-ALL is dé expert in Nederland op het gebied van veiligheid- en leefbaarheid. Wij helpen onze klanten graag met kleine en grote vraagstukken op het snijvlak van toezicht, beleid en juridische handhaving.