Skip to main content

Ondermijning

Wanneer de georganiseerde misdaad misbruik maakt van diensten en producten van legale bedrijven, overheid en andere dienstverleners, dan hebben we het over ondermijning. Wij leiden uw aanpak van ondermijning in goede banen. Dit kunnen wij doen door voor u een aanpak vorm te geven of te regisseren. Maar denk ook aan het voorbereiden en uitvoeren van integrale controles. In uw aanpak van ondermijning kunnen wij zowel de adviserende, als de juridische en uitvoerende mankracht leveren. Van beleidsadviseurs tot toezicht en handhaving.

 • Adviseurs met ruime kennis en expertise op het gebied van ondermijning;
 • Beleid ontwikkelen en uitvoering geven aan het beleid;
 • Kennis en bewustzijn vergroten door workshops en trainingen;
 • Zowel de ogen op straat als de regie vanuit gemeente of provincie.
Vraag een ondermijning pakket aan

MBALL Detachering

Detachering

MBALL Advies

Advies

MBALL Projecten

Projecten

Kennis en expertise op het gebied van ondermijning

Onze professionals zijn inzetbaar op detacherings- en projectbasis en gespecialiseerd in de volgende vraagstukken:

 • Opzetten van en uitvoering geven aan Damoclesbeleid;
 • Juridische begeleiding van (spoed)sluitingsprocedures;
 • Trainen en opleiden van medewerkers in de aanpak ondermijning;
 • Ontwikkelen en implementeren van de aanpak mensenhandel;
 • Analyse en advies over de bestuurlijke instrumenten ondermijning;
 • Advisering en uitvoering geven aan de integrale /bestuurlijke aanpak;
 • Training in het herkennen van signalen van ondermijning.

Ondermijning pakketten

DienstenPakket APakket BPakket CPakket D
Analyse en advies
Opzetten en uitvoeren van beleid
Trainen en opleiden
Juridische begeleiding
Gekwalificeerde BOA’s
Ontwikkelen en implementeren aanpak mensenhandel
◍ = Indien van toepassing
Vraag een ondermijning pakket aan
Hoe kunnen we helpen?

Samen werken aan een veilig en leefbaar Nederland

MB-ALL heeft alle disciplines onder één dak. Dat maakt ons tot een gewaardeerde partner van veel gemeentes, provincies, milieudiensten, OV- bedrijven, recreatieschappen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. Hier maken we gezien en ongezien het verschil voor de veiligheid en leefbaarheid van Nederland.

Jeroen Lugtmeyer

Accountmanager

Bel of WhatsApp: 06 – 57 39 51 52

Onze expertisegebieden

MB-ALL is dé expert in Nederland op het gebied van veiligheid- en leefbaarheid. Wij helpen onze klanten graag met kleine en grote vraagstukken op het snijvlak van toezicht, beleid en juridische handhaving.