Skip to main content

Openbare Orde en Veiligheid (OOV)

De handhaving van de openbare orde en veiligheid is één van de belangrijkste taken van de overheid. MB-ALL biedt de overheid ervaren adviseurs en juridisch experts. Onze adviseurs hebben ruime ervaring in het evalueren van huidig beleid en de ontwikkeling van nieuw beleid. Indien gewenst begeleiden wij ook het bestuurlijke traject. Onze adviseurs kunnen naast detachering ook ingezet worden op projectbasis. In veel gevallen coördineren wij de projectorganisatie, ontwikkelen wij een plan van aanpak en zetten een netwerk op.

  • Integraal beleid toezicht en handhaving;
  • Adviseurs en juridisch experts Openbare Orde en Veiligheid;
  • Advies bij complexe veiligheidsvraagstukken.

MBALL Detachering

Detachering

MBALL Advies

Advies

MBALL Projecten

Projecten

Kennis en expertise op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid

Onze professionals zijn inzetbaar op detacherings- en projectbasis en gespecialiseerd in de volgende vraagstukken:

  • Advisering van de Burgemeester op operationeel, tactisch en strategisch niveau over openbare orde en veiligheidsvraagstukken;
  • Het onderzoeken/vertalen van ontwikkelingen en het opstellen van rapportages, adviezen en (beleids)nota’s, waaronder het Integraal Veiligheidsbeleid, jeugdoverlast, Bibob-beleid en evenementenbeleid;
  • Coaching on the job van bijvoorbeeld projectleiders binnen de overheidsorganisatie;
  • Het initiëren en coördineren van de uitvoering van deze beleidsnota’s;
  • Het op lokaal en regionaal niveau voeren van diverse overleggen met de veiligheidsregio, politie, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en overige betrokken partijen;
  • Integraal toezichts- en handhavingsbeleid.
Hoe kunnen we helpen?

Samen werken aan een veilig en leefbaar Nederland

MB-ALL heeft alle disciplines onder één dak. Dat maakt ons tot een gewaardeerde partner van veel gemeentes, provincies, milieudiensten, OV- bedrijven, recreatieschappen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. Hier maken we gezien en ongezien het verschil voor de veiligheid en leefbaarheid van Nederland.

Jeroen Lugtmeyer

Accountmanager

Bel of WhatsApp: 06 – 57 39 51 52

Onze expertisegebieden

MB-ALL is dé expert in Nederland op het gebied van veiligheid- en leefbaarheid. Wij helpen onze klanten graag met kleine en grote vraagstukken op het snijvlak van toezicht, beleid en juridische handhaving.